اطلاعات پایه باشگاه (آشنایی)

اطلاعات پایه باشگاه (آشنایی)

دلایل شکست یک باشگاه
1-عدم هماهنگی برنامه های وفاداری با برنامه های بازایابی:  برنامه وفاداري را با...
انواع مدل های باشگاه
انواع مدل های باشگاه مشتريان بر اساس نوع عضویت :    باشگاه باز : سهولت عضويت...
آمار
آمار مربوط به رشد کسب و کار ها با استفاده از برنامه های لویالتی در ایالات متحده...
صنایع مخاطب باشگاه مشتریان
همه صنایع  و سازمان  ها می توانند  مخاطب باشگاه مشتریان  و باشگاه اعضا باشند  ....
تاریخچه
نقطه آغازین این نوع سیستم ها را بایستی به سال 1793 میلادی باز گرداند زمانی که...
تعاریف
تعریف لویالتی     لویالتی مفهومی است که درهرکشور وفرهنگی در جهان مطرح...