باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی

باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی
بازی‌های تبلیغاتی ( اینترنتی) ، پدیده‌ای نو در دنیای بازاریابی اینترنتی هستند و امروزه در تمامی کمپین‌های اینترنتی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی استفاده می‌شوند.بازی‌‌های تبلیغاتی، بر خلاف وب سایت‌های‌ رسمی شرکت‌ها‌ که معمولاً حاوی اطلاعات فنی در مورد محصولات و خدمات شرکت می‌باشد، کاملاً جذاب و گیرا هستند تا بتوانند به طور غیر مستقیم پیام بازرگانی خود را به کاربران اینترنت منتقل کنند.
از گذشته دور، سرگرمي يکي از شيوه‌هاي مورد استفاده در تبليغات بوده است. بر اين اساس بازي‌هاي اينترنتي مي‌توانند فرصت مناسبي را براي تبليغات فراهم آورند. ارائه دهندگان تبليغات مبتني بر بازي، فروشندگان بازي‌هاي اينترنتي هستند. اين نوع از تبليغات براي افراديکه در حال بازي هستند به دو صورت ارسال مي‌شوند. در روش اول که بسيار متداول است، تصاوير تبليغاتي، جايگزين تصاوير بازي اينترنتي مي‌شود. در نتيجه افراديکه در حال بازي هستند، به شکل مجازي تحت تاثير تبليغ مورد نظر قرار مي‌گيرند. در روش ديگر کل بازي به قسمت‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شود و افراديکه در حال بازي هستند مي‌بايست قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبليغ خاصي را ببينند و يا تعاملاتي را انجام دهند. در اين روش تبليغ دهندگان پاسخ‌هاي تعاملي بيشتري را دريافت مي‌نمايند چراکه افراديکه در حال بازي هستند، مايل به ادامه بازي خود خواهند بود.
این بازی‌های تبلیغاتی مابین بنرها و وب سایت رسمی شرکت قرار می‌گیرند و 2 هدف اصلی دارند:
1.    ارائه اطلاعات بیشتر درباره محصولات از طریق بازی.
2.    گرفتن اطلاعات شخصی از کاربر در زمان ثبت نام برای بازاریابی در مراحل بعدی.
در این نوع بازیهای اینترنتی، کاربر هر چقدر بیشتر بازی کند (و در واقع هر چقدر بیشتر پیام آگهی دهنده را ببیند) و هر چقدر بازی را به دوستان بیشتری معرفی کند – احتمال برنده شدنش در قرعه کشی بیشتر خواهد شد.این امر باعث پخش سریع بازی‌ تبلیغاتی بین کاربران اینترنتی می‌شود. به همین دلیل امروزه تبلیغات مبتنی بر بازی ، بعنوان ابزاری قدرتمند در تبلیغات اینترنتی شناخته شده است.
از روش هاي ديگر طراحي باشگاه سرگرمی و بازي هاي اختصاصي با کاربرد محصولات و خدمات شرکت مورد نظر ميباشد که در اين روش به عنوان مثال کاربر  از محصولات شرکت استفاده کرده  و برايش اتفاقات  و سناریو های مختلفي رخ ميدهد و در پایان به افرادی که به حدنصاب و امتیازات خاصی برسند جوایزی اهدا خواهد شد . این روش یکی از محبوب ترین ابزارراه اندازی  باشگاه  میباشد که  توسط بسیاری از شرکت های ایرانی مانند چی توز ،  رنو ، روغن موتور کاسپین ، سامسونگ و...  پیاده سازی گردیده است .
لذا به جهت افزایش مخاطبین و ایجاد یک ارتباط دو طرفه با مشتریان و تغییر بینندگان تبلیغ به مشتریان وفادار ، رویکرد تبلیغات در قالب یک بازی و سرگرمی  آنلاین  پیشنهاد میگردد.
 

باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی
باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی
Product rating: 4 out of 5 with 15511 ratings

باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی

باشگاه مبتنی بر بازی و سرگرمی
بازی‌های تبلیغاتی ( اینترنتی) ، پدیده‌ای نو در دنیای بازاریابی اینترنتی هستند و امروزه در تمامی کمپین‌های اینترنتی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی استفاده می‌شوند.بازی‌‌های تبلیغاتی، بر خلاف وب سایت‌های‌ رسمی شرکت‌ها‌ که معمولاً حاوی اطلاعات فنی در مورد محصولات و خدمات شرکت می‌باشد، کاملاً جذاب و گیرا هستند تا بتوانند به طور غیر مستقیم پیام بازرگانی خود را به کاربران اینترنت منتقل کنند.
از گذشته دور، سرگرمي يکي از شيوه‌هاي مورد استفاده در تبليغات بوده است. بر اين اساس بازي‌هاي اينترنتي مي‌توانند فرصت مناسبي را براي تبليغات فراهم آورند. ارائه دهندگان تبليغات مبتني بر بازي، فروشندگان بازي‌هاي اينترنتي هستند. اين نوع از تبليغات براي افراديکه در حال بازي هستند به دو صورت ارسال مي‌شوند. در روش اول که بسيار متداول است، تصاوير تبليغاتي، جايگزين تصاوير بازي اينترنتي مي‌شود. در نتيجه افراديکه در حال بازي هستند، به شکل مجازي تحت تاثير تبليغ مورد نظر قرار مي‌گيرند. در روش ديگر کل بازي به قسمت‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شود و افراديکه در حال بازي هستند مي‌بايست قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبليغ خاصي را ببينند و يا تعاملاتي را انجام دهند. در اين روش تبليغ دهندگان پاسخ‌هاي تعاملي بيشتري را دريافت مي‌نمايند چراکه افراديکه در حال بازي هستند، مايل به ادامه بازي خود خواهند بود.
این بازی‌های تبلیغاتی مابین بنرها و وب سایت رسمی شرکت قرار می‌گیرند و 2 هدف اصلی دارند:
1.    ارائه اطلاعات بیشتر درباره محصولات از طریق بازی.
2.    گرفتن اطلاعات شخصی از کاربر در زمان ثبت نام برای بازاریابی در مراحل بعدی.
در این نوع بازیهای اینترنتی، کاربر هر چقدر بیشتر بازی کند (و در واقع هر چقدر بیشتر پیام آگهی دهنده را ببیند) و هر چقدر بازی را به دوستان بیشتری معرفی کند – احتمال برنده شدنش در قرعه کشی بیشتر خواهد شد.این امر باعث پخش سریع بازی‌ تبلیغاتی بین کاربران اینترنتی می‌شود. به همین دلیل امروزه تبلیغات مبتنی بر بازی ، بعنوان ابزاری قدرتمند در تبلیغات اینترنتی شناخته شده است.
از روش هاي ديگر طراحي باشگاه سرگرمی و بازي هاي اختصاصي با کاربرد محصولات و خدمات شرکت مورد نظر ميباشد که در اين روش به عنوان مثال کاربر  از محصولات شرکت استفاده کرده  و برايش اتفاقات  و سناریو های مختلفي رخ ميدهد و در پایان به افرادی که به حدنصاب و امتیازات خاصی برسند جوایزی اهدا خواهد شد . این روش یکی از محبوب ترین ابزارراه اندازی  باشگاه  میباشد که  توسط بسیاری از شرکت های ایرانی مانند چی توز ،  رنو ، روغن موتور کاسپین ، سامسونگ و...  پیاده سازی گردیده است .
لذا به جهت افزایش مخاطبین و ایجاد یک ارتباط دو طرفه با مشتریان و تغییر بینندگان تبلیغ به مشتریان وفادار ، رویکرد تبلیغات در قالب یک بازی و سرگرمی  آنلاین  پیشنهاد میگردد.
 

بد            خوب