نسل جدید باشگاه های مشتریان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز باشگاه مشتریان نسل جدیدی از باشگاه های مشتریان تحت نام  سی کلاب رونمایی و توسط باشگاه های مشتریان مختلف استفاده  شده است . این شرکت به منظور دسترسی آسان کسب و کارهای خرد،به ابزارهای نوین برنامه های وفاداری با هزینه ای کم و امکاناتی گسترده اقدام به پیاده سازی بستر ابری جهت راه اندازی باشگاه مشتریان داشته است. اطلاعات بیشتر این بستر که با عنوان سی کلاب معرفی شده است در وبسایت www.c-club.ir در دسترس می باشد.

نسل جدید باشگاه های مشتریان رونمایی شد.
نسل جدید باشگاه های مشتریان رونمایی شد.
Product rating: 4.5 out of 5 with 5750 ratings

اخبار

نسل جدید باشگاه های مشتریان رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز باشگاه مشتریان نسل جدیدی از باشگاه های مشتریان تحت نام  سی کلاب رونمایی و توسط باشگاه های مشتریان مختلف استفاده  شده است . این شرکت به منظور دسترسی آسان کسب و کارهای خرد،به ابزارهای نوین برنامه های وفاداری با هزینه ای کم و امکاناتی گسترده اقدام به پیاده سازی بستر ابری جهت راه اندازی باشگاه مشتریان داشته است. اطلاعات بیشتر این بستر که با عنوان سی کلاب معرفی شده است در وبسایت www.c-club.ir در دسترس می باشد.

تگها : باشگاه مشتریان , راه اندازی باشگاه مشتریان , برنامه وفاداری
بد            خوب