عقد قرارداد طراحی باشگاه مشتریان چای دبش

مرکز باشگاه مشتریان: چای دبش با بیش از نیم قرن تجربه و همکاری با متخصصان داخلی و خارجی، عرضه کننده چای مرغوبی متناسب با نیاز و ذائقه مشتریان است. رسالت چای دبش تعهد به حفظ حقوق مشتریان و ارائه محصول با کیفیت است تا از این طریق لذت بی نظیری را برای مشتریان به ارمغان آورد. به گزارش مرکز باشگاه مشتریان، چندی پیش فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان چای دبش طبق قرار دادی با مرکز باشگاه مشتریان عقد شد. طبق این قرارداد، طراحی باشگاه مشتریان چای دبش متناسب برای برندهای FMCG انجام می‌شود تا از این طریق برند چای دبش بتواند با مشتریان خود ارتباط اثر بخشی را ایجاد کند و مشتریان را ترغیب به تکرار و گسترش سبد خرید کند.

عقد قرارداد طراحی باشگاه مشتریان چای دبش
عقد قرارداد طراحی باشگاه مشتریان چای دبش
Product rating: 4.5 out of 5 with 5735 ratings

اخبار

عقد قرارداد طراحی باشگاه مشتریان چای دبش

مرکز باشگاه مشتریان: چای دبش با بیش از نیم قرن تجربه و همکاری با متخصصان داخلی و خارجی، عرضه کننده چای مرغوبی متناسب با نیاز و ذائقه مشتریان است. رسالت چای دبش تعهد به حفظ حقوق مشتریان و ارائه محصول با کیفیت است تا از این طریق لذت بی نظیری را برای مشتریان به ارمغان آورد. به گزارش مرکز باشگاه مشتریان، چندی پیش فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان چای دبش طبق قرار دادی با مرکز باشگاه مشتریان عقد شد. طبق این قرارداد، طراحی باشگاه مشتریان چای دبش متناسب برای برندهای FMCG انجام می‌شود تا از این طریق برند چای دبش بتواند با مشتریان خود ارتباط اثر بخشی را ایجاد کند و مشتریان را ترغیب به تکرار و گسترش سبد خرید کند.

تگها : باشگاه مشتریان , طراحی باشگاه مشتریان
بد            خوب