حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز

مرکز باشگاه مشتریان به عنوان اولین حضور جدی در شهر شیراز، تیر ماه سال 97 به عنوان اسپانسر کنفرانس بازاریابی شیراز، حضور پیدا کرد. در این همایش که مدیران برجسته از اصناف مختلف حضور پیدا کردند، آقای دکتر علیرضا جعفری به ارائه محتواهای مرتبط با برنامه های وفاداری و معرفی برنامه سی کلاب پرداختند. شایان ذکر است این همایش در سالن حافظیه شیراز و حضور اساتید فن شکل گرفت.

 

 

 

 

 

حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز
حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز
Product rating: 4.5 out of 5 with 4927 ratings

اخبار

حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز

مرکز باشگاه مشتریان به عنوان اولین حضور جدی در شهر شیراز، تیر ماه سال 97 به عنوان اسپانسر کنفرانس بازاریابی شیراز، حضور پیدا کرد. در این همایش که مدیران برجسته از اصناف مختلف حضور پیدا کردند، آقای دکتر علیرضا جعفری به ارائه محتواهای مرتبط با برنامه های وفاداری و معرفی برنامه سی کلاب پرداختند. شایان ذکر است این همایش در سالن حافظیه شیراز و حضور اساتید فن شکل گرفت.

 

 

 

 

 

گالری تصاویر

بد            خوب