مرکز باشگاه مشتریان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور یافت

به گزارش روابط عمومی مرکز باشگاه مشتریان نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال سال 96 برای یازدهمین دوره در محل مصلی تهران از تاریخ شنبه 96/08/20 الی جمعه 96/08/26  از ساعت 10 الی 20 برگزار شد.

مرکز باشگاه مشتریان در این نمایشگاه حضور یافت و به معرفی خدمات خود از قیبل راه اندازی باشگاه مشتریان، خدمات باشگاه داری ، طراحی بیزنس مدل و سناریوی باشگاه و ... پرداخت و از معرفی آخرین دستاوردهای خود در حوزه باشگاه مشتریان نیز غافل نشد

مرکز باشگاه مشتریان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور یافت
مرکز باشگاه مشتریان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور یافت
Product rating: 4.5 out of 5 with 5400 ratings

اخبار

مرکز باشگاه مشتریان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال حضور یافت

به گزارش روابط عمومی مرکز باشگاه مشتریان نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال سال 96 برای یازدهمین دوره در محل مصلی تهران از تاریخ شنبه 96/08/20 الی جمعه 96/08/26  از ساعت 10 الی 20 برگزار شد.

مرکز باشگاه مشتریان در این نمایشگاه حضور یافت و به معرفی خدمات خود از قیبل راه اندازی باشگاه مشتریان، خدمات باشگاه داری ، طراحی بیزنس مدل و سناریوی باشگاه و ... پرداخت و از معرفی آخرین دستاوردهای خود در حوزه باشگاه مشتریان نیز غافل نشد

بد            خوب