فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای

نگاهی به برنامه های وفاداری مراکز خرید / برای مشتری خوب، باید هزینه کرد!
علیرضا جعفری؛ مشاور برنامه های وفاداری: طی چند سال گذشته در گوشه و کنار شهر مراکز...
فروشگاه های زنجیره ای تسکو
Tesco بزرگترین فروشگاه زنجیره ای در بریتانیا میباشد و اولین فروشگاه خود را در  1929...