مرکز تماس

مزایای سیستم مکانیزه مرکز تماس:

1. سرعت در پاسخگویی به کاربران

2. اطلاع رسانی لحظه ای به پرسنل فنی در جهت رفع مشکل کاربر

3. امکان پیگیری کامل روند حل مشکل کاربر به صورت بهینه

4. امکان گزارش گیری از عملکرد اپراتور خاص یا تمامی اپراتورها در بازه زمانی مشخص

5. امکان گزارش گیری از سوابق کاربر مورد نظر در بازه زمانی مشخص

6. امکان ارائه نمودارهای آماری و تحلیلی به تفکیک:

- کل سیستم Call Center

- کاربران

- اپراتور ها

- نوع مشکل

- نوع حل مشکل

- مدت زمان رسیدگی

7. استفاده از سیستم Caller ID جهت بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی

8. توانایی ضبط تمامی مکالمات صورت گرفته در سیستم Call Center برای رسیدگی ها و مکانیزم های نظارتی آتی

9. نرم افزار مبتنی بر تکنولوژی وب (web base) و با امکان ارتباط سریع بخش های مختلف سیستم Call Center و Help Desk به صورت همزمان (online) با استفاده از خطوط پر سرعت ارتباطی.

10. امکان جستجوی اطلاعات و سوابق کاربران بر حسب نام و نام خانوادگی، نام فروشگاه و غیره.

11. ارتباط قوی و گسترده بین اجزا سیستم در مورد تبادل اطلاعات، از جمله درخواستهای برگشتی و امثال آنها.

12. امکان مرور صحبت های ضبط شده به وسیله اپراتور برای ورود دقیق تر اطلاعات و مشکلات کاربر از طریق دسترسی به لیست صف درخواست ها.

13. امکان پیگیری مراحل حل مشکل کاربر توسط کد پیگیری که در اختیار کاربر قرار می گیرد.

مرکز تماس
مرکز تماس
Product rating: 4 out of 5 with 14402 ratings

مرکز تماس

مزایای سیستم مکانیزه مرکز تماس:

1. سرعت در پاسخگویی به کاربران

2. اطلاع رسانی لحظه ای به پرسنل فنی در جهت رفع مشکل کاربر

3. امکان پیگیری کامل روند حل مشکل کاربر به صورت بهینه

4. امکان گزارش گیری از عملکرد اپراتور خاص یا تمامی اپراتورها در بازه زمانی مشخص

5. امکان گزارش گیری از سوابق کاربر مورد نظر در بازه زمانی مشخص

6. امکان ارائه نمودارهای آماری و تحلیلی به تفکیک:

- کل سیستم Call Center

- کاربران

- اپراتور ها

- نوع مشکل

- نوع حل مشکل

- مدت زمان رسیدگی

7. استفاده از سیستم Caller ID جهت بازیابی اطلاعات از بانک اطلاعاتی

8. توانایی ضبط تمامی مکالمات صورت گرفته در سیستم Call Center برای رسیدگی ها و مکانیزم های نظارتی آتی

9. نرم افزار مبتنی بر تکنولوژی وب (web base) و با امکان ارتباط سریع بخش های مختلف سیستم Call Center و Help Desk به صورت همزمان (online) با استفاده از خطوط پر سرعت ارتباطی.

10. امکان جستجوی اطلاعات و سوابق کاربران بر حسب نام و نام خانوادگی، نام فروشگاه و غیره.

11. ارتباط قوی و گسترده بین اجزا سیستم در مورد تبادل اطلاعات، از جمله درخواستهای برگشتی و امثال آنها.

12. امکان مرور صحبت های ضبط شده به وسیله اپراتور برای ورود دقیق تر اطلاعات و مشکلات کاربر از طریق دسترسی به لیست صف درخواست ها.

13. امکان پیگیری مراحل حل مشکل کاربر توسط کد پیگیری که در اختیار کاربر قرار می گیرد.

بد            خوب