هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان

مهندس علیرضا جعفری

دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی MBA  
مدرس  مدیریت اجرایی در مراکز آموزش عالی کشور

مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان
مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان
دبیر هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان
دبیر علمی اولین  کنفرانس باشگاه مشتریان در ایران

سخنران  و مدرس  بیش از 30 دوره آموزشی ، سمینار و کنفرانس
 

مهندس رحیم سرهنگی

دانش آموخته کارشناسی ارشدMBA   از دانشگاه صنعتی شریف
مدرس  مدیریت منابع انسانی در مراکز آموزش عالی کشور
مدیر اجرایی وسرپرست بخش نوآوری و خلاقیت در محصول / شرکت  نما، ایده ،نور (نانو)
مولف کتاب و ارائه دهنده مقالات در زمینه باشگاه مشتریان ،مدیریت روابط مشتریان  CRM ، مدیریت دانش مشتریان CKM

و مقالاتی در کنفرانس های بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری و کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان
مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان
عضو هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان

 

 

هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان
هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان
Product rating: 5 out of 5 with 9209 ratings

هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان

مهندس علیرضا جعفری

دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی MBA  
مدرس  مدیریت اجرایی در مراکز آموزش عالی کشور

مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان
مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان
دبیر هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان
دبیر علمی اولین  کنفرانس باشگاه مشتریان در ایران

سخنران  و مدرس  بیش از 30 دوره آموزشی ، سمینار و کنفرانس
 

مهندس رحیم سرهنگی

دانش آموخته کارشناسی ارشدMBA   از دانشگاه صنعتی شریف
مدرس  مدیریت منابع انسانی در مراکز آموزش عالی کشور
مدیر اجرایی وسرپرست بخش نوآوری و خلاقیت در محصول / شرکت  نما، ایده ،نور (نانو)
مولف کتاب و ارائه دهنده مقالات در زمینه باشگاه مشتریان ،مدیریت روابط مشتریان  CRM ، مدیریت دانش مشتریان CKM

و مقالاتی در کنفرانس های بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری و کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان
مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان
عضو هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان

 

 

بد            خوب