همکاری با ما

مرکز تخصصی باشگاه مشتریان از کلیه افراد مجرب با سابقه علمی و تجربی مرتبط با باشگاه مشتریان ، سیستم های مبتنی بر کارت   و... دعوت به همکاری می نماید

لطفا رزومه خود را با آدرس ایمیل info@customersclubcenter.Com ارسال فرمایید .

 

همکاری با ما
همکاری با ما
Product rating: 4 out of 5 with 8616 ratings

همکاری با ما

مرکز تخصصی باشگاه مشتریان از کلیه افراد مجرب با سابقه علمی و تجربی مرتبط با باشگاه مشتریان ، سیستم های مبتنی بر کارت   و... دعوت به همکاری می نماید

لطفا رزومه خود را با آدرس ایمیل info@customersclubcenter.Com ارسال فرمایید .

 

بد            خوب