نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان سی کلاب


نرم افزار باشگاه مشتریان یک سیستم تحت وب می باشد که اطلاعات مشتریان در این سیستم توسط نقطه های فروش ثبت می گردد.

پس از ثبت اطلاعات در سیستم باشگاه مشتریان ، سناریوهای مربوط به مشتریان و نحوه رفتار بنگاه کسب و کار با آنها را در این سیستم لویالتی برنامه ریزی می کنیم.

با توجه به این سناریو ها  تکرار خرید هر مشتری افزایش پیدا میکند . در صورت استفاده سیستم جذب مشتری در کسب و کار خود نیز افزایش مشتری را خواهید داشت.

بدین صورت وفادارسازی مشتریان که هدف اصلی باشگاه مشتریان می باشد اینگونه اجرائی می گردد.

همچنین با امکاناتی نظیر نظرسنجی محصولات از مشتریان، اجرای کمپین های تبلیغاتی، برگزاری قرعه کشی و دادن اعتبار و پاداش به مشتریان از طرفی هزینه تبلیغات کاهش پیدا کرده و از طرفی تعامل مشتریان با بنگاه کسب و کار  بیشتر میگردد.

نرم افزار باشگاه مشتریان
نرم افزار باشگاه مشتریان
Product rating: 4.5 out of 5 with 772 ratings

نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان سی کلاب


نرم افزار باشگاه مشتریان یک سیستم تحت وب می باشد که اطلاعات مشتریان در این سیستم توسط نقطه های فروش ثبت می گردد.

پس از ثبت اطلاعات در سیستم باشگاه مشتریان ، سناریوهای مربوط به مشتریان و نحوه رفتار بنگاه کسب و کار با آنها را در این سیستم لویالتی برنامه ریزی می کنیم.

با توجه به این سناریو ها  تکرار خرید هر مشتری افزایش پیدا میکند . در صورت استفاده سیستم جذب مشتری در کسب و کار خود نیز افزایش مشتری را خواهید داشت.

بدین صورت وفادارسازی مشتریان که هدف اصلی باشگاه مشتریان می باشد اینگونه اجرائی می گردد.

همچنین با امکاناتی نظیر نظرسنجی محصولات از مشتریان، اجرای کمپین های تبلیغاتی، برگزاری قرعه کشی و دادن اعتبار و پاداش به مشتریان از طرفی هزینه تبلیغات کاهش پیدا کرده و از طرفی تعامل مشتریان با بنگاه کسب و کار  بیشتر میگردد.

بد            خوب