سامانه های تحت وب

 سامانه های تحت وب
اجراي برنامه اي براي ايجاد يک پايگاه اطلاع رساني، يکي از از اثربخش ترين راه ها براي ايجاد وفاداري در مشتريان ، افزايش تعداد مشتريان ، افزايش در نرخ حفظ و نگهداري مشتريان و افزايش فروش مي باشد . اين کار براي شما مزيت رقابتي بسيار بالايي را ايجاد خواهد کرد . به علاوه ، اين کار به مشتريان شما دليلي قوي براي اينکه شما را از ميان ديگران انتخاب کنند ، ارائه مي دهد . يك پايگاه اطلاعاتي كه محتوي اطلاعاتي كامل و صحيح در مورد مشتريان شما باشد ، يك اسلحه استراتژيك است كه تأثير زيادي بر موفقيت هاي آتي شرکت خواهد داشت. به پايگاههاي اطلاعاتي بايد بيشتر از يك ديدگاه استراتژيك، تا يك ديدگاه فني نگريسته شود. هيچ شركتي بدون داشتن دانش و اطلاعاتي كامل در مورد مشتريان خود ، قادر به رقابت نخواهد بود . براي اينكه يك پايگاه اطلاعاتي حداكثر اثربخشي را داشته باشد، بايد به خوبي طراحي و پياده سازي شود . ضرورت دارد كه از قبل در مورد اينكه پايگاه اطلاعاتي بايد محتوي چه اطلاعاتي باشد ، چگونه اطلاعات بايد در آن گردآوري شود ، چه منابع فني و انساني اي براي آن لازم است ، چگونه اطلاعات آن مورد استفاده قرار مي گيرند و اطلاعات آن براي چه اهدافي مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند ، تصميم گيري كنيم.
پايگاه اطلاع رساني بايد شامل اطلاعات مفصل و صحيحي از مشتريان باشد تا در هر زماني اعضاء و مديران امکان دسترسي به اطلاعات مورد نياز را داشته باشند . وب سايت شرکت به عنوان پايگاه داده اطلاعات تمامي کاربران و سازمان بوده و اعضاء بر اساس نوع و نام کاربري خود مي توانند وارد سايت شوند و از آخرين اطلاعات و اخبار مربوط به حساب خود آگاه شوند .
در اين قسمت هر کابر ميتواند اطلاعات مربوط به خريد هاي صورت گرفته ، امتيازات ، مدت زمان عضويت ، نتايج قرعه کشي و ... را مشاهده نمايد . علاوه بر اين کاربران مي توانند از طريق وب سايت خريد اينترنتي انجام داده و امتيازه ويژه کسب کنند.
 

سامانه های تحت وب
سامانه های تحت وب
Product rating: 3 out of 5 with 9082 ratings

سامانه های تحت وب

 سامانه های تحت وب
اجراي برنامه اي براي ايجاد يک پايگاه اطلاع رساني، يکي از از اثربخش ترين راه ها براي ايجاد وفاداري در مشتريان ، افزايش تعداد مشتريان ، افزايش در نرخ حفظ و نگهداري مشتريان و افزايش فروش مي باشد . اين کار براي شما مزيت رقابتي بسيار بالايي را ايجاد خواهد کرد . به علاوه ، اين کار به مشتريان شما دليلي قوي براي اينکه شما را از ميان ديگران انتخاب کنند ، ارائه مي دهد . يك پايگاه اطلاعاتي كه محتوي اطلاعاتي كامل و صحيح در مورد مشتريان شما باشد ، يك اسلحه استراتژيك است كه تأثير زيادي بر موفقيت هاي آتي شرکت خواهد داشت. به پايگاههاي اطلاعاتي بايد بيشتر از يك ديدگاه استراتژيك، تا يك ديدگاه فني نگريسته شود. هيچ شركتي بدون داشتن دانش و اطلاعاتي كامل در مورد مشتريان خود ، قادر به رقابت نخواهد بود . براي اينكه يك پايگاه اطلاعاتي حداكثر اثربخشي را داشته باشد، بايد به خوبي طراحي و پياده سازي شود . ضرورت دارد كه از قبل در مورد اينكه پايگاه اطلاعاتي بايد محتوي چه اطلاعاتي باشد ، چگونه اطلاعات بايد در آن گردآوري شود ، چه منابع فني و انساني اي براي آن لازم است ، چگونه اطلاعات آن مورد استفاده قرار مي گيرند و اطلاعات آن براي چه اهدافي مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند ، تصميم گيري كنيم.
پايگاه اطلاع رساني بايد شامل اطلاعات مفصل و صحيحي از مشتريان باشد تا در هر زماني اعضاء و مديران امکان دسترسي به اطلاعات مورد نياز را داشته باشند . وب سايت شرکت به عنوان پايگاه داده اطلاعات تمامي کاربران و سازمان بوده و اعضاء بر اساس نوع و نام کاربري خود مي توانند وارد سايت شوند و از آخرين اطلاعات و اخبار مربوط به حساب خود آگاه شوند .
در اين قسمت هر کابر ميتواند اطلاعات مربوط به خريد هاي صورت گرفته ، امتيازات ، مدت زمان عضويت ، نتايج قرعه کشي و ... را مشاهده نمايد . علاوه بر اين کاربران مي توانند از طريق وب سايت خريد اينترنتي انجام داده و امتيازه ويژه کسب کنند.
 

بد            خوب