قرارداد باشگاه مشتریان شرکت دارو گستر یاسین منعقد شد

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

باشگاه مشتریان, باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین, برنامه وفاداری

طبق قراردادی با مرکز باشگاه مشتریان، فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین آغاز شد
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

قرارداد باشگاه مشتریان شرکت دارو گستر یاسین منعقد شد

مرکز باشگاه مشتریاندارو گستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سال 88 شروع به کار کرده است. فعالیت این شرکت بر تأمین داروهای حیاتی اعم از ژنریک و برند، در راستای حفظ جان تمامی بیماران در سراسر کشور متمرکز شده است. طبق قراردادی با مرکز باشگاه مشتریان، فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین آغاز شد تا از این طریق شرکت دارو گستر یاسین بتواند با مخاطبان خود ارتباطات اثربخشی را ایجاد کند. لازم به ذکر است که سناریو باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین مطابق با استانداردهای روز دنیا در حوزه برنامه‌های وفاداری در حال طراحی است.

 

قرارداد باشگاه مشتریان شرکت دارو گستر یاسین منعقد شد
قرارداد باشگاه مشتریان شرکت دارو گستر یاسین منعقد شد
Product rating: 4.5 out of 5 with 286 ratings

اخبار

قرارداد باشگاه مشتریان شرکت دارو گستر یاسین منعقد شد

مرکز باشگاه مشتریاندارو گستر یاسین به عنوان یک شرکت تولید و توزیع کننده محصولات دارویی در سال 88 شروع به کار کرده است. فعالیت این شرکت بر تأمین داروهای حیاتی اعم از ژنریک و برند، در راستای حفظ جان تمامی بیماران در سراسر کشور متمرکز شده است. طبق قراردادی با مرکز باشگاه مشتریان، فرایند طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین آغاز شد تا از این طریق شرکت دارو گستر یاسین بتواند با مخاطبان خود ارتباطات اثربخشی را ایجاد کند. لازم به ذکر است که سناریو باشگاه مشتریان دارو گستر یاسین مطابق با استانداردهای روز دنیا در حوزه برنامه‌های وفاداری در حال طراحی است.

 

تگها : باشگاه مشتریان
بد            خوب