باشگاه مشتریان، نرم افزار سی کلاب و پکیج درمانی کسب و کار

 

باشگاه مشتریان راهکاریست پایدار به منظور حفظ وفاداری، که به گروهی از مشتریان بر اساس تحلیل اطلاعات رفتار آنان، پیشنهاداتی مبتنی بر نیاز آنان ارائه خواهد کرد. سی کلاب نرم افزار باشگاه مشتریان حرفه ای است که همه کسب و کارها می توانند از آن استفاده کنند. اما همه کسب و کارها در حال حاضر دچار رکود هستند و این دومینو بیشتر از این بیماری همه گیر است و لازم است که در این شرایط بیش از پیش همراه هم باشیم. لذا ما در سی کلاب به عنوان مرکز باشگاه مشتریان ایران، طراحی پکیج درمانی کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم کسب و کاره را حمایت کنیم.

 

ویژگی های کسب و کار در بحران رکود کنونی

 

نگرانی و استرس دائم

صاحبان کسب و کار، کارکنان و مشتریان بابت سلامت خود و اطرافیان به حق نگران هستند. رسانه های مختلف حضور در اماکن عمومی را منع می‌کنند و فشار روانی بیش از هر زمان دیگری در سطح جامعه بالا رفته است.

صرفه جویی اقتصادی بیشتر

شرایط فعلی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، باعث افت درآمد، مشکلات جدی اقتصادی و تنش بین صاحبان کسب و کار و کارکنان شده است. لذا همه مردم برای هزینه‌های خود سخت گیرانه تر از قبل تصمیم گیری می‌کنند.

بالا بودن هزینه های سربار

بسیاری از هزینه‌های کسب و کار علیرغم شرایط تعطیلی گسترده، همچنان بر صاحبان کسب و کارها تحمیل می‌شود. این امر هزینه های سربار را بالاتر و سود احتمالی در صورت امکان فروش را پایین تر آورده است.

تغییر رفتار مشتریان

در شرایط کنونی سرعت تغییر رفتار مشتریان بیش از هر زمان دیگری است. مشتریان در صورت الزام خرید، ترجیح می‌دهند به صورت غیر حضوری خرید کنند و این نوع رفتار کاهش شدید وفادرای و فروش را موجب شده است.
 
 

ویژگی های خاص سی کلاب در پکیچ درمانی