آخرین مقالات باشگاه مشتریان
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings

نگاهی به برنامه های وفاداری مراکز خرید / برای مشتری خوب، باید هزینه کرد!
نگاهی به برنامه های وفاداری مراکز خرید / برای مشتری خوب، باید هزینه کرد!
علیرضا جعفری؛ مشاور برنامه های وفاداری: طی چند سال گذشته در گوشه و کنار شهر مراکز...
نمونه های سناریو باشگاه فروشگاه های زنجیره ای
نمونه های سناریو باشگاه فروشگاه های زنجیره ای
نام کارت شهر...
فروشگاه های زنجیره ای تسکو
فروشگاه های زنجیره ای تسکو
Tesco بزرگترین فروشگاه زنجیره ای در بریتانیا میباشد و اولین فروشگاه خود را در  1929...