اهداف راه اندازی باشگاه

o    افزایش تعامل و ارتباط کاربران و مشتریان
o    حفظ و وفادارسازی و رضایت مشتریان
o    جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات فردی یا گروهی
o    کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی
o    آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
o    ارائه بالاترین کیفیت در خدمات  و محصولات
o    ايجاد افزايش هاي قابل اندازه گير ي در فروش و سود
o    ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان  ،همکاران ، نمایندگان  و شرکای تجاری
o    اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی ، آموزش 
o    شناخت فرصتهاي جديد تجاري
o    کاهش فرصتهاي از دست رفته
o    ذخيره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده مشتریان ، همکاران ، نمایندگان و...
o    کاهش دوباره کاري ها و هزینه های  بازاريابي و تبلیغات
o    به دست آوردن سهم بيشتري از بازار
o    افزایش بهروری و بهبود کیفیت خدمات به اعضای  باشگاه
o    افزايش فراواني دفعات فروش به اعضاء و مشتريان
o    حفظ مشتريان و جلوگيري از روي گردان شدن آنها به سمت رقبا
o    بهبود جلوه و برند سازمان
o    کاهش اتکا به ابزارهاي بازاريابي مثل رسانه هاي جمعي
o    بهبود عملکرد از طريق تحليل اطلاعات
o    ایجاد و خلق یک تجربه عالی و متمایز برای مشتریان
o    توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان
o    ايجاد ارتباطي دوسويه و تعاملي مستقيم با مشتریان
o    ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد مشتریان
o    تشویق اعضا برای استفاده از خدمات الکترونیکی باشگاه
o    ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مصرف‌کنندگان نهایی
o    لذت بخش نمودن تجربه مشتری
o    آموزش اعضا و معرفی خدمات جدید با شیوه‌هایی متفاوت
o    کمتر شدن ضربه‌پذيري شما در مقابل "رقبا" و همچنين" نوسانات بازار"
o    کاهش فاصله بين مراجعات يك مشتري
o    تبدیل مشتريان "گذري" به مشتريان "دائم"
o    پرداختن مشتريانتان به صورت خودجوش به تبليغ واحد صنفي شما
o    افزایش سود خالص كسب و كار
 

اهداف راه اندازی باشگاه
اهداف راه اندازی باشگاه
Product rating: 5 out of 5 with 21654 ratings

اهداف راه اندازی باشگاه

o    افزایش تعامل و ارتباط کاربران و مشتریان
o    حفظ و وفادارسازی و رضایت مشتریان
o    جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات فردی یا گروهی
o    کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی
o    آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
o    ارائه بالاترین کیفیت در خدمات  و محصولات
o    ايجاد افزايش هاي قابل اندازه گير ي در فروش و سود
o    ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان  ،همکاران ، نمایندگان  و شرکای تجاری
o    اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی ، آموزش 
o    شناخت فرصتهاي جديد تجاري
o    کاهش فرصتهاي از دست رفته
o    ذخيره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده مشتریان ، همکاران ، نمایندگان و...
o    کاهش دوباره کاري ها و هزینه های  بازاريابي و تبلیغات
o    به دست آوردن سهم بيشتري از بازار
o    افزایش بهروری و بهبود کیفیت خدمات به اعضای  باشگاه
o    افزايش فراواني دفعات فروش به اعضاء و مشتريان
o    حفظ مشتريان و جلوگيري از روي گردان شدن آنها به سمت رقبا
o    بهبود جلوه و برند سازمان
o    کاهش اتکا به ابزارهاي بازاريابي مثل رسانه هاي جمعي
o    بهبود عملکرد از طريق تحليل اطلاعات
o    ایجاد و خلق یک تجربه عالی و متمایز برای مشتریان
o    توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان
o    ايجاد ارتباطي دوسويه و تعاملي مستقيم با مشتریان
o    ارائه پاسخی شایسته در مقابل اعتماد مشتریان
o    تشویق اعضا برای استفاده از خدمات الکترونیکی باشگاه
o    ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مصرف‌کنندگان نهایی
o    لذت بخش نمودن تجربه مشتری
o    آموزش اعضا و معرفی خدمات جدید با شیوه‌هایی متفاوت
o    کمتر شدن ضربه‌پذيري شما در مقابل "رقبا" و همچنين" نوسانات بازار"
o    کاهش فاصله بين مراجعات يك مشتري
o    تبدیل مشتريان "گذري" به مشتريان "دائم"
o    پرداختن مشتريانتان به صورت خودجوش به تبليغ واحد صنفي شما
o    افزایش سود خالص كسب و كار
 

بد            خوب