ششمین رویداد باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری کشور برگزار شد

تشکیل اکوسیستم وفاداری کشور در نشست هم‌اندیشی باشگاه‌های مشتریان کلید خورد.
علیرضا جعفری دبیرکل کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی باشگاه‌های مشتریان و برنامه‌های وفاداری مشتریان در حاشیه ششمین رویداد باشگاه مشتریان گفت: "چیزی که باید به سرعت در جهت تصحیح آن اقدام کرد، ضعف اکوسیستم وفاداری کشور است که در صورتی که ترمیم نشود حتی به باشگاه‌های مشتریان موجود نیز آسیب وارد می‌شود."
علیرضا جعفری دبیرکل کنفرانس‌های ملی و بین المللی باشگاه‌های مشتریان و برنامه‌های وفاداری مشتریان در حاشیه ششمین رویداد باشگاه مشتریان گفت، خوشبختانه با توجه به رویدادهای پی در پی از سال 1391 و آموزش‌های انجام شده، امروز درک نیاز و دانش اولیه حوزه وفاداری دغدغه اصلی این صنعت نیست، بلکه در این حوزه حلقه گمشده دیگری وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر به اصلاح آن پرداخت. وی در ادامه اشاره کرد:
"چیزی که باید به سرعت در جهت تصحیح آن اقدام کرد، ضعف اکوسیستم وفاداری کشور است که در صورتی که ترمیم نشود حتی به باشگاه‌های مشتریان موجود نیز آسیب وارد می‌شود."
وی در ادامه با اشاره ضعف اکوسیستم وفاداری را ناشی از عدم بلوغ فرهنگی و تجاری از یک طرف و نبود پلتفرم‌های یکپارچه‌ساز برنامه‌های وفاداری از طرف دیگر دانست. وی همچنین مشکلات فنی و کمبودهای ذاتی فضای کسب‌و‌کار کشور از جمله عدم شفافیت را از دیگر دلایلی دانست که به ضعف اکوسیستم منجر شده است.


سردبیر مجله مشتری تصریح کرد: همه این موارد نیاز رو به گسترش تعامل هر چه بیشتر باشگاه‌های مشتریان موجود و برگزاری نشست‌هایی از این دست را هر روز پر رنگ‌تر می‌کند.
شایان ذکر است در ششمین رویداد مرکز باشگاه مشتریان که در قالب نشست هم‌اندیشی باشگاه‌های مشتریان برتر برگزار شد از صنایع مختلف حضور داشتند.
در این نشست که با نمایندگانی از صنایع مختلف برگزار شد، از صنعت بانکداری، بانک‌های پارسیان و صادرات، از صنعت خطوط هوایی ایران ایر و هواپیمایی آسمان، از صنعت مخابرات شرکت آسیاتک، از صنعت خودرو شرکت سایپا، از صنایع تند مصرف صنایع غذایی برتر، دبش و سحرخیز، از صنعت مالی کارگزاری سهم آشنا، از برندهای پوشاک گراد و آرتمن و همچنین نمایندگی‌های آدیداس، آرمانی، ریباک و... به معرفی باشگاه خود پرداخته و متفق‌القول از ارتباط با سایر باشگاه‌ها استقبال کردند.
همچنین در خاتمه مهندس علیرضا جعفری دبیر جلسه در راستای بهبود و توسعه اکوسیستم وفاداری کشور به آماده بودن پلتفرم سی‌کلاب برای برقراری این ارتباطات اشاره کرد و به امکاناتی چون نرم‌افزارهای موبایلی آن و همچنین به کارگیری هوش مصنوعی در راستای بهبود تجربه مشتریان خبر داد و خاطر نشان کرد هم اکنون باشگاه‌های بزرگی در کشور به این پلتفرم پیوسته‌اند و برنامه جدی مرکز باشگاه مشتریان در سال 97 را ایجاد اکوسیستم وفاداری در کشور و تولید مزیت‌های متنوع‌تر برای مشتریان نهایی دانست.

 

ششمین رویداد باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری کشور برگزار شد
ششمین رویداد باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری کشور برگزار شد
Product rating: 4.5 out of 5 with 5056 ratings

اخبار

ششمین رویداد باشگاه مشتریان و برنامه‌های وفاداری کشور برگزار شد

تشکیل اکوسیستم وفاداری کشور در نشست هم‌اندیشی باشگاه‌های مشتریان کلید خورد.
علیرضا جعفری دبیرکل کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی باشگاه‌های مشتریان و برنامه‌های وفاداری مشتریان در حاشیه ششمین رویداد باشگاه مشتریان گفت: "چیزی که باید به سرعت در جهت تصحیح آن اقدام کرد، ضعف اکوسیستم وفاداری کشور است که در صورتی که ترمیم نشود حتی به باشگاه‌های مشتریان موجود نیز آسیب وارد می‌شود."
علیرضا جعفری دبیرکل کنفرانس‌های ملی و بین المللی باشگاه‌های مشتریان و برنامه‌های وفاداری مشتریان در حاشیه ششمین رویداد باشگاه مشتریان گفت، خوشبختانه با توجه به رویدادهای پی در پی از سال 1391 و آموزش‌های انجام شده، امروز درک نیاز و دانش اولیه حوزه وفاداری دغدغه اصلی این صنعت نیست، بلکه در این حوزه حلقه گمشده دیگری وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر به اصلاح آن پرداخت. وی در ادامه اشاره کرد:
"چیزی که باید به سرعت در جهت تصحیح آن اقدام کرد، ضعف اکوسیستم وفاداری کشور است که در صورتی که ترمیم نشود حتی به باشگاه‌های مشتریان موجود نیز آسیب وارد می‌شود."
وی در ادامه با اشاره ضعف اکوسیستم وفاداری را ناشی از عدم بلوغ فرهنگی و تجاری از یک طرف و نبود پلتفرم‌های یکپارچه‌ساز برنامه‌های وفاداری از طرف دیگر دانست. وی همچنین مشکلات فنی و کمبودهای ذاتی فضای کسب‌و‌کار کشور از جمله عدم شفافیت را از دیگر دلایلی دانست که به ضعف اکوسیستم منجر شده است.


سردبیر مجله مشتری تصریح کرد: همه این موارد نیاز رو به گسترش تعامل هر چه بیشتر باشگاه‌های مشتریان موجود و برگزاری نشست‌هایی از این دست را هر روز پر رنگ‌تر می‌کند.
شایان ذکر است در ششمین رویداد مرکز باشگاه مشتریان که در قالب نشست هم‌اندیشی باشگاه‌های مشتریان برتر برگزار شد از صنایع مختلف حضور داشتند.
در این نشست که با نمایندگانی از صنایع مختلف برگزار شد، از صنعت بانکداری، بانک‌های پارسیان و صادرات، از صنعت خطوط هوایی ایران ایر و هواپیمایی آسمان، از صنعت مخابرات شرکت آسیاتک، از صنعت خودرو شرکت سایپا، از صنایع تند مصرف صنایع غذایی برتر، دبش و سحرخیز، از صنعت مالی کارگزاری سهم آشنا، از برندهای پوشاک گراد و آرتمن و همچنین نمایندگی‌های آدیداس، آرمانی، ریباک و... به معرفی باشگاه خود پرداخته و متفق‌القول از ارتباط با سایر باشگاه‌ها استقبال کردند.
همچنین در خاتمه مهندس علیرضا جعفری دبیر جلسه در راستای بهبود و توسعه اکوسیستم وفاداری کشور به آماده بودن پلتفرم سی‌کلاب برای برقراری این ارتباطات اشاره کرد و به امکاناتی چون نرم‌افزارهای موبایلی آن و همچنین به کارگیری هوش مصنوعی در راستای بهبود تجربه مشتریان خبر داد و خاطر نشان کرد هم اکنون باشگاه‌های بزرگی در کشور به این پلتفرم پیوسته‌اند و برنامه جدی مرکز باشگاه مشتریان در سال 97 را ایجاد اکوسیستم وفاداری در کشور و تولید مزیت‌های متنوع‌تر برای مشتریان نهایی دانست.

 

بد            خوب