پکیج درمانی سی کلاب برای کسب و کارهای آسیب دیده

حمایت سی کلاب به عنوان مرکز باشگاه مشتریان ایران، از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا

 
امروزه با شرایط اقتصادی موجود و رکود بازار، کسب و کارها دچار بحران هایی از قبیل موارد زیر شده اند:
 
  • نگرانی و استرس
  •  صرفه جویی اقتصادی بیشتر
  •  بالابودن هزینه های سربار
  • تغییر رفتار مشتریان
در این شرایط باشگاه مشتریان راهکاریست پایدار به منظور حفظ وفاداری، که به گروهی از مشتریان بر اساس تحلیل اطلاعات رفتار آنان، پیشنهاداتی مبتنی بر نیاز آنان ارائه خواهد کرد. 
سی کلاب نرم افزار باشگاه مشتریان حرفه ای است که همه کسب و کارها می توانند از آن استفاده کنند. اما همه کسب و کارها در حال حاضر دچار رکود هستند و این دومینو بیشتر از این بیماری همه گیر است و لازم است که در این شرایط بیش از پیش همراه هم باشیم. 
لذا ما در سی کلاب به عنوان مرکز باشگاه مشتریان ایران، تا پایان اردیبهشت ماه طراحی پکیج درمانی کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم کسب و کارها را حمایت کنیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن مرکز باشگاه مشتریان تماس بگیرید.
پکیج درمانی سی کلاب برای کسب و کارهای آسیب دیده
پکیج درمانی سی کلاب برای کسب و کارهای آسیب دیده
Product rating: 4.5 out of 5 with 4044 ratings

اخبار

پکیج درمانی سی کلاب برای کسب و کارهای آسیب دیده

حمایت سی کلاب به عنوان مرکز باشگاه مشتریان ایران، از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا

 
امروزه با شرایط اقتصادی موجود و رکود بازار، کسب و کارها دچار بحران هایی از قبیل موارد زیر شده اند:
 
  • نگرانی و استرس
  •  صرفه جویی اقتصادی بیشتر
  •  بالابودن هزینه های سربار
  • تغییر رفتار مشتریان
در این شرایط باشگاه مشتریان راهکاریست پایدار به منظور حفظ وفاداری، که به گروهی از مشتریان بر اساس تحلیل اطلاعات رفتار آنان، پیشنهاداتی مبتنی بر نیاز آنان ارائه خواهد کرد. 
سی کلاب نرم افزار باشگاه مشتریان حرفه ای است که همه کسب و کارها می توانند از آن استفاده کنند. اما همه کسب و کارها در حال حاضر دچار رکود هستند و این دومینو بیشتر از این بیماری همه گیر است و لازم است که در این شرایط بیش از پیش همراه هم باشیم. 
لذا ما در سی کلاب به عنوان مرکز باشگاه مشتریان ایران، تا پایان اردیبهشت ماه طراحی پکیج درمانی کسب و کار را در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم کسب و کارها را حمایت کنیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن مرکز باشگاه مشتریان تماس بگیرید.
بد            خوب