خدمات ما

سه دسته اصلی خدمات سی کلاب عبارتند از:

1. انجام خدمات مطالعه و طراحی سناریوی باشگاه مشتریان

2. راه اندازی نرم افزاری باشگاه مشتریان و اعمال انواع سناریوها

3. توسعه و نگهداشت باشگاه مشتریان

 


سی کلاب به عنوان نخستین مرکز تخصصی  باشگاه مشتریان در ایران  ارائه خدمات مشاوره ، آموزش ، طراحی ، راه اندازی ، مدیریت و راهبری باشگاه اعضا و مشتریان در ایران خدمات ذیل را به صورت مشروح ارائه می نماید :


طراحی و راه اندازی انواع باشگاه های مشتریان ، باشگاه اعضا ، باشگاه نمایندگان ، باشگاه هواداران  و..
طراحی و راه اندازی انواع سیستم ها و باشگاه های  مبتنی برکارت مانند کارت  اعضا  ، کارت تخفیف ، بن کارت ، کارت هدیه ، کارت اعتباری  و... بصورت کارت های مغناطیسی ، کارت های  هوشمند و کارت های بدون تماس RFID و ...بصورت شبکه اختصاصی یا  در شبکه بانکی  و شتاب بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای و...
حمایت از طرح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با  باشگاه مشتریان
طراحی و راه اندازی باشگاه های مبتنی بر سرگرمی و بازی آنلاین
ارائه مشاوره در زمینه پیاده سازی و طراحی سیستم  باشگاه مشتریان
ارائه راهکارهای برای بهبود فرآیند نگهداری مشتری
طراحی برنامه های وفاداری مشتریان
طراحی سناریوهای مبتنی بر کاوش های علمی و عملیاتی در جهت نگهداری مشتری
متغيرهاي كلان بازار و تحليل متغيرهاي خرد بازار  (رقبا/مشتريان/شركت(
ايده پردازي تبليغات و ارايه كمپين تبليغاتي، آسيب شناسي ترفيع و تبليغ و تحليل آميخته ترفيع
تحليل نيازها و خواسته هاي مشتريان، بخش بندي بازار، گزينش و پيشنهاد محصول
روش ها /سيستم ها و پروژه هاي بازاريابي و فروش، برنامه ريزي راهبردي بازاريابي
مصاحبه و گزينش و آموزش نيروي انساني بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش
تدوين برنامه دپارتمان مديريت ارتباط با مشتري  CRM
طراحی پرتال مشتریان

طراحی سامانه های تحقیقات بازار و نظرسنجی
طراحی سامانه سنجش رضایت مشتری
آموزش و مشاوره در مدیریت، راهبری و توسعه  باشگاه مشتریان و اعضا
طراحی واحدهای voc در سازمان ها
ایجاد پایگاه داده مشتری
تحليل نيازها و خواسته هاي مشتريان، بخش بندي بازار
تحلیل رفتار مشتری
ایجاد بسترهای e-marketing
تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی مبتنی بر مشتری محوری
پروژه های بهبود فرایند بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتری
برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با نگهداری، وفاداری و باشگاه مشتریان
برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با فرهنگ مشتری مداری در سازمانهای مختلف
تجزیه و تحلیل سیستم های مبتنی بر وب
مشاوره در زمینه بازاریابی و توسعه فروش در وب
مشاوره در زمینه بازاریابی رابطه مند
مشاوره و پیاده سازی در زمینه سازمان مجازی
مشاور جهت توسعه کسب وکار
مشاوره در جهت ایجاد و کشف بازارهای جدید
مشاوره و تامین بانک اطلاعات مشتریان
ارائه محصولات آموزشی  برای مدیران و صاحبان کسب وکار
برگزاری دوره های کوتاه مدت بازاریابی و کسب رضایت مشتری
مشاوره اختصاصی متناسب با کسب و کار شما

ما جدیدترین و کاربردی ترین علم روز را در زمینه مدیریت کسب و کار در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

خدمات ما
خدمات ما
Product rating: 5 out of 5 with 23998 ratings

خدمات ما

سه دسته اصلی خدمات سی کلاب عبارتند از:

1. انجام خدمات مطالعه و طراحی سناریوی باشگاه مشتریان

2. راه اندازی نرم افزاری باشگاه مشتریان و اعمال انواع سناریوها

3. توسعه و نگهداشت باشگاه مشتریان

 


سی کلاب به عنوان نخستین مرکز تخصصی  باشگاه مشتریان در ایران  ارائه خدمات مشاوره ، آموزش ، طراحی ، راه اندازی ، مدیریت و راهبری باشگاه اعضا و مشتریان در ایران خدمات ذیل را به صورت مشروح ارائه می نماید :


طراحی و راه اندازی انواع باشگاه های مشتریان ، باشگاه اعضا ، باشگاه نمایندگان ، باشگاه هواداران  و..
طراحی و راه اندازی انواع سیستم ها و باشگاه های  مبتنی برکارت مانند کارت  اعضا  ، کارت تخفیف ، بن کارت ، کارت هدیه ، کارت اعتباری  و... بصورت کارت های مغناطیسی ، کارت های  هوشمند و کارت های بدون تماس RFID و ...بصورت شبکه اختصاصی یا  در شبکه بانکی  و شتاب بصورت تک شعبه ای یا زنجیره ای و...
حمایت از طرح های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با  باشگاه مشتریان
طراحی و راه اندازی باشگاه های مبتنی بر سرگرمی و بازی آنلاین
ارائه مشاوره در زمینه پیاده سازی و طراحی سیستم  باشگاه مشتریان
ارائه راهکارهای برای بهبود فرآیند نگهداری مشتری
طراحی برنامه های وفاداری مشتریان
طراحی سناریوهای مبتنی بر کاوش های علمی و عملیاتی در جهت نگهداری مشتری
متغيرهاي كلان بازار و تحليل متغيرهاي خرد بازار  (رقبا/مشتريان/شركت(
ايده پردازي تبليغات و ارايه كمپين تبليغاتي، آسيب شناسي ترفيع و تبليغ و تحليل آميخته ترفيع
تحليل نيازها و خواسته هاي مشتريان، بخش بندي بازار، گزينش و پيشنهاد محصول
روش ها /سيستم ها و پروژه هاي بازاريابي و فروش، برنامه ريزي راهبردي بازاريابي
مصاحبه و گزينش و آموزش نيروي انساني بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش
تدوين برنامه دپارتمان مديريت ارتباط با مشتري  CRM
طراحی پرتال مشتریان

طراحی سامانه های تحقیقات بازار و نظرسنجی
طراحی سامانه سنجش رضایت مشتری
آموزش و مشاوره در مدیریت، راهبری و توسعه  باشگاه مشتریان و اعضا
طراحی واحدهای voc در سازمان ها
ایجاد پایگاه داده مشتری
تحليل نيازها و خواسته هاي مشتريان، بخش بندي بازار
تحلیل رفتار مشتری
ایجاد بسترهای e-marketing
تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی مبتنی بر مشتری محوری
پروژه های بهبود فرایند بازاریابی و فروش و ارتباط با مشتری
برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با نگهداری، وفاداری و باشگاه مشتریان
برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با فرهنگ مشتری مداری در سازمانهای مختلف
تجزیه و تحلیل سیستم های مبتنی بر وب
مشاوره در زمینه بازاریابی و توسعه فروش در وب
مشاوره در زمینه بازاریابی رابطه مند
مشاوره و پیاده سازی در زمینه سازمان مجازی
مشاور جهت توسعه کسب وکار
مشاوره در جهت ایجاد و کشف بازارهای جدید
مشاوره و تامین بانک اطلاعات مشتریان
ارائه محصولات آموزشی  برای مدیران و صاحبان کسب وکار
برگزاری دوره های کوتاه مدت بازاریابی و کسب رضایت مشتری
مشاوره اختصاصی متناسب با کسب و کار شما

ما جدیدترین و کاربردی ترین علم روز را در زمینه مدیریت کسب و کار در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

بد            خوب