آخرین مقالات باشگاه مشتریان
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings

Southwest Airlines Rapid Rewards، بهترین برنامه وفاداری در صنعت هواپیمایی دنیا
Southwest Airlines Rapid Rewards، بهترین برنامه وفاداری در صنعت هواپیمایی دنیا
در حالی که برنامه های وفاداری بیشتر خطوط هواپیمایی از یک رویه ثابت پیروی می کنند...
نمونه های سناریو باشگاه خطوط هواپیمایی
نمونه های سناریو باشگاه خطوط هواپیمایی
نام کارت شهر...
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines
خطوط هواپیمایی Turkish Airlines : برخی از برنامه های وفاداری برای اولین بار از سوی شرکت...