مرکز تماس

مرکز تماس، مکاني است که  تماس هاي تلفني مشتريان و ساير تماس ها به وسيله يک سازمان و بر اساس پردازش های کامپیوتری مورد پاسخگويي قرار مي گيرند. «مرکز باشگاه مشتریان» با راه اندازی مرکز تماس، امکان مدیریت تماس های همزمان، نمایش وضعیت آنها، مسیردهی هوشمند هر تماس به پاسخگویی واحد صلاحیت و ثبت جزئیات دقیق تماس ها را برای کسب و کارهای مختلف مهیا می کند.