نرم افزار سازمانی

امروزه هر سازمانی با نرم افزارهای مختلفی سروکار دارد که اطلاعات مشتریانش در آن نرم افزارها موجود است.
«مرکز باشگاه مشتریان» این اطلاعات را از طریق وب سرویس یا سایر پرتکل های ارتباطی می تواند برای راه اندازی باشگاه مشتریان دریافت کند.