بازی و سرگرمی

امروزه با توجه به رقابتی شدن بازار، یکی از روش های متنوع برای جذب مخاطبان و بروز نگه داشتن باشگاه ها مشتریان، بازی و سرگرمی از طریق Gamification است. «مرکز باشگاه مشتریان» با ایجاد دسته بندی های مختلف برای کسب و کارها از ابزارهای متنوع Gamification برای جذب مخاطبان استفاده می کند.