اس ام اس

امروزه ابزارهای اطلاع رسانی برندها بسیار متنوع شده است؛ یکی راحت ترین و ارزان ترین این ابزار اطلاع رسانی و ارتباط با مشتریان، استفاده از پیام کوتاه است.

«مرکز باشگاه مشتریان» با استفاده از این ابزار و ایجاد سناریوهای هدفمند، این امکان را برای سازمان های مختلف فراهم ساخته تا از این طریق بتوانند ارتباطات اثر بخشی را با مشتریان خود برقرار کنند.