یکی از مهم ترین دلایل شکست طرح های باشگاه مشتریان عدم استفاده از مشاوره صحیح در ابتدای طراحی باشگاه  جهت راه اندازی ،مدیریت ، انتخاب ابزار ، روش های پیاده سازی  و.... می باشد مرکز تخصصی باشگاه مشتریان با تشکیل هیئت علمی متخصص آماده ارائه مشاوره جهت راه اندازی باشگاه اعضا و مشتریان به صنایع مختلف میباشد .

مرکز تخصصی باشگاه مشتریان نمونه های مختلفی از باشگاه مشتریان و اعضا را برای شرکت ها و سازمان های مختلف راه اندازی نموده است که در جلسه مشاوره نمونه کارهای مرتبط با کسب  وکار شما ارائه خواهد شد.

 

 

فرم درخواست مشاوره
*نام :    
*نام خانوادگی :    
تحصیلات :    
نام شرکت / سازمان :    
زمینه فعالیت شرکت / سازمان :    
سمت :    
*شماره تماس :    
*شماره تلفن همراه :    
فایل مستندات طرح :
*کد امنیتی:   تازه سازی