هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان

علیرضا جعفری

مهندسی برق با گرایش کنترل

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA 

دارای مدرک DBA با گرایش مدیریت برند 

مدرس  دروس مدیریت اجرایی در مراکز آموزش عالی کشور

مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان

مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان

دبیر هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان

دبیر علمی اولین  کنفرانس باشگاه مشتریان در ایران

سخنران  و مدرس  بیش از 30 دوره آموزشی ، سمینار و کنفرانس

هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان
هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان
Product rating: 5 out of 5 with 9420 ratings

هیئت علمی مرکز باشگاه مشتریان

علیرضا جعفری

مهندسی برق با گرایش کنترل

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA 

دارای مدرک DBA با گرایش مدیریت برند 

مدرس  دروس مدیریت اجرایی در مراکز آموزش عالی کشور

مدرس  دوره های آموزشی راه اندازی و مدیریت باشگاه اعضا و مشتریان

مشاور برند های معتبر کشور در زمینه باشگاه مشتریان

دبیر هیئت علمی مرکزتخصصی باشگاه مشتریان

دبیر علمی اولین  کنفرانس باشگاه مشتریان در ایران

سخنران  و مدرس  بیش از 30 دوره آموزشی ، سمینار و کنفرانس

بد            خوب