هتل های Atlantica

هتل های Atlantica:
هتل ها واستراحتگاههای Atlantica دارای 25 هتل درقبرس ، یونان ومصر میباشد. محصولات متمایز و خدمات با ارزش و جلب رضایت مشتری باعث پیشرو بودن هتل ها واستراحتگاههای Atlantica در منطقه است.کارت لویالتی در هتل ها ی Atlantica:Our long term experience in
award winning customer satisfaction
make us the leading hotel company in our regionدریافت و استفاده از امتیازات:
با پیوستن به باشگاه کارتهای وفاداری ، 100 امتیاز دریافت خواهید کرد. به عنوان یک دارنده کارت وفاداری، شما می توانید ازاقامت در هتل سود ببرید. در عین حال ، با صرف هر یورو در هتل ما ،1 امتیاز دریافت میکنید. امتیاز شما می تواند به کوپن پول ، شام رایگان یا درمان های آبگرم تبدیل شود.
با عضویت در باشگاه کارتهای وفاداری،شما میتوانید  از امکانات و تجهیزات ، تخفیف ها و مزایای ارائه شده توسط کارت
بهره مند گردید، از جمله اقامت در بهترین سوییت ها در هتل طبق امتیازات.
مزایا:
·         5 ٪ تخفیف برای رزرو آنلاین از طریق وب سایت ما
·         ترک هتل تا ساعت 14
·         ارتقای اتاقها
·         قرار دادن سبد میوه ونوشیدنیها در اتاق شما
·         با صرف هر یورو در هتل ما ، امتیاز دریافت میکنید.

   


 

هتل های Atlantica
هتل های Atlantica
Product rating: 2 out of 5 with 5382 ratings

هتل های Atlantica

هتل های Atlantica:
هتل ها واستراحتگاههای Atlantica دارای 25 هتل درقبرس ، یونان ومصر میباشد. محصولات متمایز و خدمات با ارزش و جلب رضایت مشتری باعث پیشرو بودن هتل ها واستراحتگاههای Atlantica در منطقه است.کارت لویالتی در هتل ها ی Atlantica:Our long term experience in
award winning customer satisfaction
make us the leading hotel company in our regionدریافت و استفاده از امتیازات:
با پیوستن به باشگاه کارتهای وفاداری ، 100 امتیاز دریافت خواهید کرد. به عنوان یک دارنده کارت وفاداری، شما می توانید ازاقامت در هتل سود ببرید. در عین حال ، با صرف هر یورو در هتل ما ،1 امتیاز دریافت میکنید. امتیاز شما می تواند به کوپن پول ، شام رایگان یا درمان های آبگرم تبدیل شود.
با عضویت در باشگاه کارتهای وفاداری،شما میتوانید  از امکانات و تجهیزات ، تخفیف ها و مزایای ارائه شده توسط کارت
بهره مند گردید، از جمله اقامت در بهترین سوییت ها در هتل طبق امتیازات.
مزایا:
·         5 ٪ تخفیف برای رزرو آنلاین از طریق وب سایت ما
·         ترک هتل تا ساعت 14
·         ارتقای اتاقها
·         قرار دادن سبد میوه ونوشیدنیها در اتاق شما
·         با صرف هر یورو در هتل ما ، امتیاز دریافت میکنید.

   


 

بد            خوب