درباره موسس

درباره علیرضا جعفری


•    موسس و مدیر مرکز علمی باشگاه مشتریان
•    موسس و مدیر هلدینگ یاسان
•    سخنران و برگزار کننده اولین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان در آذر ماه 1391
•    سخنران و برگزار کننده دومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1392
•    سخنران و برگزار کننده سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1393
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1394
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1395
•    صاحب امتیاز اولین نشریه تخصصی وفاداری
•    سخنرانی در کنگره مشتری مسکو 2016
•    مشاور برنامه های وفاداری و راه اندازی باشگاه مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری
•    ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره، راه اندازی، آموزش، توسعه و مدیریت باشگاه مشتریان
•    ارائه دهنده نرم افزار یکپارچه مدیریت باشگاه مشتریان در ایران
•    عضو انجمن CSN انگلستان
•    سخنران دوره های آموزشی کسب و کار
•    سخنران در حوزه توسعه مهارت های فردی
•    نوسینده مقالات متعدد در روزنامه های مختلف مثل دنیای اقتصاد فرصت امروز کسب و کار آسیا و...

 


 

تحصیلات

DBA با گرایش برند

فوق لیسانس مدیریت اجرایی EMBA 

مهندسی برق گرایش کنترل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی،

 

 

 

 

 

 

درباره موسس
درباره موسس
Product rating: 4.5 out of 5 with 2419 ratings

درباره موسس

درباره علیرضا جعفری


•    موسس و مدیر مرکز علمی باشگاه مشتریان
•    موسس و مدیر هلدینگ یاسان
•    سخنران و برگزار کننده اولین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان در آذر ماه 1391
•    سخنران و برگزار کننده دومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1392
•    سخنران و برگزار کننده سومین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1393
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1394
•    سخنران و برگزار کننده چهارمین کنفرانس بین المللی باشگاه مشتریان سال 1395
•    صاحب امتیاز اولین نشریه تخصصی وفاداری
•    سخنرانی در کنگره مشتری مسکو 2016
•    مشاور برنامه های وفاداری و راه اندازی باشگاه مشتریان در بانک ها و موسسات اعتباری
•    ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره، راه اندازی، آموزش، توسعه و مدیریت باشگاه مشتریان
•    ارائه دهنده نرم افزار یکپارچه مدیریت باشگاه مشتریان در ایران
•    عضو انجمن CSN انگلستان
•    سخنران دوره های آموزشی کسب و کار
•    سخنران در حوزه توسعه مهارت های فردی
•    نوسینده مقالات متعدد در روزنامه های مختلف مثل دنیای اقتصاد فرصت امروز کسب و کار آسیا و...

 


 

تحصیلات

DBA با گرایش برند

فوق لیسانس مدیریت اجرایی EMBA 

مهندسی برق گرایش کنترل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی،