درباره ما

همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان توسط رقبا و مانع ورود برای سازمان های جدید می شود. لذا اگر سازمانی تمایل به موفقیت داشته باشد و بخواهد سهم عمده ای از بازارها و سود سرشاری را نصیب خود نماید، حتماً می بایست مشتری مداری و ارتباط با او را سرلوحه همه امور خود قرار خواهد داد.


در کشور ما نیز همگام با روند جهانی، در سالهای اخیر جریانی از اهمیت نگهداری و توسعه مشتریان بین شرکتها و سازمانها شکل گرفته است که از بارقه های آن راه اندازی باشگاه مشتریان  و کلوپ اعضا در این سازمانها بوده است. اما علیرغم تلاشهای صورت گرفته، به دلیل عدم رعایت چارچوبها و استانداردها و نیز رویکردهای بعضا غیرکارشناسانه و غیرعلمی، متاسفانه بسیاری از این تلاشها ناموفق بوده اند.
شرکت مهریاسان با تجربه ای 10 ساله در ارائه راهکارهای دیجیتالی جهت توسعه کسب و کارها، در تعامل با سازمان های متعدد و از صنایع گوناگون خلا وجود یک مرکز تخصصی در زمینه مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی باشگاه مشتریان را احساس کرد و تصمیم گرفت تا با راه اندازی نخستین مرکز تخصصی باشگاه مشتریان  ، جهت ارائه خدمات مشاوره، آموزش ، راه اندازی، مدیریت و توسعه  باشگاه مشتریان و کلوپ اعضا برای سازمان ها ، بتواند مرجعی قابل اعتماد و اتکا برای آنها باشد. ازاین رو با به کار گیری افراد مجرب و متخصص و تشکیل هیئت علمی توانمند در این زمینه ، به تاسیس مرکز تخصصی باشگاه مشتریان همت گماشت.
مرکز تخصصی باشگاه مشتریان با ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها در جهت نگهداری و توسعه ارتباط با مشتریان به تقویت فروش بالا، فروش های جنبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح های وفادارسازی این سازمانها کمک میکند. در  همین راستا مرکز تخصصی باشگاه مشتریان علاوه مشاوره ،راه اندازی و اجرا، با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی و نیز با تحلیل های بازاریابی به دست آمده از داده های باشگاه و با تولید دانش از مشتری، درباره مشتری، و برای مشتری به توسعه و بهبود مستمر سازمان ها کمک می کند. در این مهم هدف ما چیزی نیست جز بالا بردن سود شریکان تجاری خود که همانا مشتریان ما هستند.

 

درباره ما
درباره ما
Product rating: 4 out of 5 with 12200 ratings

درباره ما

همه چیز از مشتری شروع می شود و بدون مشتری کسب وکار ما هویت و موجودیت پیدا نمی کند. مشتریان راضی منبع سود سازمان ما هستند و در دنیای امروز سازمان هایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در درازمدت از بازار حذف خواهند شد . در این میان ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به طور مستمر، موجب ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان توسط رقبا و مانع ورود برای سازمان های جدید می شود. لذا اگر سازمانی تمایل به موفقیت داشته باشد و بخواهد سهم عمده ای از بازارها و سود سرشاری را نصیب خود نماید، حتماً می بایست مشتری مداری و ارتباط با او را سرلوحه همه امور خود قرار خواهد داد.


در کشور ما نیز همگام با روند جهانی، در سالهای اخیر جریانی از اهمیت نگهداری و توسعه مشتریان بین شرکتها و سازمانها شکل گرفته است که از بارقه های آن راه اندازی باشگاه مشتریان  و کلوپ اعضا در این سازمانها بوده است. اما علیرغم تلاشهای صورت گرفته، به دلیل عدم رعایت چارچوبها و استانداردها و نیز رویکردهای بعضا غیرکارشناسانه و غیرعلمی، متاسفانه بسیاری از این تلاشها ناموفق بوده اند.
شرکت مهریاسان با تجربه ای 10 ساله در ارائه راهکارهای دیجیتالی جهت توسعه کسب و کارها، در تعامل با سازمان های متعدد و از صنایع گوناگون خلا وجود یک مرکز تخصصی در زمینه مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی باشگاه مشتریان را احساس کرد و تصمیم گرفت تا با راه اندازی نخستین مرکز تخصصی باشگاه مشتریان  ، جهت ارائه خدمات مشاوره، آموزش ، راه اندازی، مدیریت و توسعه  باشگاه مشتریان و کلوپ اعضا برای سازمان ها ، بتواند مرجعی قابل اعتماد و اتکا برای آنها باشد. ازاین رو با به کار گیری افراد مجرب و متخصص و تشکیل هیئت علمی توانمند در این زمینه ، به تاسیس مرکز تخصصی باشگاه مشتریان همت گماشت.
مرکز تخصصی باشگاه مشتریان با ایجاد بستر مناسب و ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها در جهت نگهداری و توسعه ارتباط با مشتریان به تقویت فروش بالا، فروش های جنبی و از همه مهمتر اجرای صحیح طرح های وفادارسازی این سازمانها کمک میکند. در  همین راستا مرکز تخصصی باشگاه مشتریان علاوه مشاوره ،راه اندازی و اجرا، با برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی و نیز با تحلیل های بازاریابی به دست آمده از داده های باشگاه و با تولید دانش از مشتری، درباره مشتری، و برای مشتری به توسعه و بهبود مستمر سازمان ها کمک می کند. در این مهم هدف ما چیزی نیست جز بالا بردن سود شریکان تجاری خود که همانا مشتریان ما هستند.

 

بد            خوب