اثرات باشگاه بر روی فروش

حفظ و وفادارسازی و کسب رضایت مشتریان  از طریق ارائه خدمات ویژه و متمایز در باشگاه به اعضا و مشتریان  باعث افزایش چشمگیر فروش وجذب مشتریان جدید و افزايش و تکرار فراواني دفعات فروش به مشتریان قبلی ، کاهش هزینه ها  و در نتیجه افزایش سود خالص  در سازمان میگردد.

اثرات باشگاه بر روی فروش
اثرات باشگاه بر روی فروش
Product rating: 5 out of 5 with 8917 ratings

اثرات باشگاه بر روی فروش

حفظ و وفادارسازی و کسب رضایت مشتریان  از طریق ارائه خدمات ویژه و متمایز در باشگاه به اعضا و مشتریان  باعث افزایش چشمگیر فروش وجذب مشتریان جدید و افزايش و تکرار فراواني دفعات فروش به مشتریان قبلی ، کاهش هزینه ها  و در نتیجه افزایش سود خالص  در سازمان میگردد.

بد            خوب