مرکز تماس

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

مرکز تماس

مرکز تماس، مکاني است که  تماس هاي تلفني مشتريان و ساير تماس ها به وسيله يک سازمان و بر اساس پردازش های کامپیوتری مورد پاسخگويي قرار مي گيرند. «مرکز باشگاه مشتریان» با راه اندازی مرکز تماس، امکان مدیریت تماس های همزمان، نمایش وضعیت آنها، مسیردهی هوشمند هر تماس به پاسخگویی واحد صلاحیت و ثبت جزئیات دقیق تماس ها را برای کسب و کارهای مختلف مهیا می کند.