بازی و سرگرمی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

بازی و سرگرمی

امروزه با توجه به رقابتی شدن بازار، یکی از روش های متنوع برای جذب مخاطبان و بروز نگه داشتن باشگاه ها مشتریان، بازی و سرگرمی از طریق Gamification است. «مرکز باشگاه مشتریان» با ایجاد دسته بندی های مختلف برای کسب و کارها از ابزارهای متنوع Gamification برای جذب مخاطبان استفاده می کند.