نرم افزار سازمانی

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

نرم افزار سازمانی

امروزه هر سازمانی با نرم افزارهای مختلفی سروکار دارد که اطلاعات مشتریانش در آن نرم افزارها موجود است.
«مرکز باشگاه مشتریان» این اطلاعات را از طریق وب سرویس یا سایر پرتکل های ارتباطی می تواند برای راه اندازی باشگاه مشتریان دریافت کند.