خدمات باشگاه داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

خدمات باشگاه داری

امروزه سازمان‌ها با داده‌های بسیار زیاد ناهمگونی مواجه هستند؛ این موضوع باعث شده بیشتر این سازمان‌ها نتوانند از این داده‌ها استفاده کنند. «مرکز باشگاه مشتریان» از طریق Data Mining این داده‌ها را مرتب‌سازی می‌کند و از آن در برنامه‌های وفادار سازی مشتریان استفاده می‌کند که این موضوع، منجربه افزایش آورده سازمانی می شود.