حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

شیراز باشگاه مشتریان

حضور مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز

مرکز باشگاه مشتریان به عنوان اولین حضور جدی در شهر شیراز، تیر ماه سال 97 به عنوان اسپانسر کنفرانس بازاریابی شیراز، حضور پیدا کرد. در این همایش که مدیران برجسته از اصناف مختلف حضور پیدا کردند، آقای دکتر علیرضا جعفری به ارائه محتواهای مرتبط با برنامه های وفاداری و معرفی برنامه سی کلاب پرداختند. شایان ذکر است این همایش در سالن حافظیه شیراز و حضور اساتید فن شکل گرفت.

 

 

 

 

 

حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز
حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز
Product rating: 4.5 out of 5 with 632 ratings

اخبار

حضور قدرتمند مرکز باشگاه مشتریان در کنفرانس بازاریابی شیراز

مرکز باشگاه مشتریان به عنوان اولین حضور جدی در شهر شیراز، تیر ماه سال 97 به عنوان اسپانسر کنفرانس بازاریابی شیراز، حضور پیدا کرد. در این همایش که مدیران برجسته از اصناف مختلف حضور پیدا کردند، آقای دکتر علیرضا جعفری به ارائه محتواهای مرتبط با برنامه های وفاداری و معرفی برنامه سی کلاب پرداختند. شایان ذکر است این همایش در سالن حافظیه شیراز و حضور اساتید فن شکل گرفت.

 

 

 

 

 

گالری تصاویر

بد            خوب