آخرین مقالات باشگاه مشتریان
Product rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings

داده کاوی
داده کاوی
یکی ازنتایج مهم داشتن باشگاه مشتریان  ایجاد پایگاه داده ای از مشتریان است. داشتن...
راهبری و مدیریت باشگاه
راهبری و مدیریت باشگاه
پس از راه اندازی باشگاه، بزرگترین چالش پیش رو راهبری، نگهداری و مدیریت باشگاه...
توسعه باشگاه
توسعه باشگاه
پس از راه اندازی باشگاه، با جلب انواع نظرات و ایده ها باشگاه مشتریان می تواند هر...
عملیات اجرایی
عملیات اجرایی
پس از طراحی سناریوی باشگاه، نوبت به عملیات اجرایی کار می رسد. اجرای باشگاه...
انتخاب ابزار
انتخاب ابزار
بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در طراحی سناریوی باشگاه و تحلیل نوع مخاطب، ابزارهای...
طراحی سناریو
طراحی سناریو
طراحی سناریوی باشگاه یکی از قدمهای حساس در راه اندازی باشگاه مشتریان می باشد....
هدف گذاری
هدف گذاری
 در ابتدا، اهداف باشگاه باید به وضوح تعیین شوند. البته هدف اصلی یک باشگاه مشتري...
اثرات بر روی تحقیق و توسعه R&D
اثرات بر روی تحقیق و توسعه R&D
اثرات بر روی تحقیق و توسعه R&D با توجه به اطلاعات بدست آمده از باشگاه مشتریان، می...