۶ فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

۶ فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق

6فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق:

1.برنامه لویالتی موفق استراتژیک هستند:

در ابتدا اهداف تان را حول محور هدف اصلی کسب وکارتان تنظیم کنید.اهدافی که برتعداد دفعات مراجعه مشتری و صرف پول بیشترتوسط مشتری اثر می گذارد.سپس مزایای بالقوه(شامل آموزش کارمندان،ارتباطات مشتری وکنجکاوی مشتری)، حول محور اصلی را ارزشیابی کنید ،که آیا به اندازه کافی اهداف شما را تحقق می بخشند یا نه.

2.ارزیابی برنامه برای تشخیص اهداف مالی:

ارزیابی زمانی مطرح می شود که شما تصمیم بگیرید کدام نوع مشتری مد نظر شماست(از طریق حذف کردن مشتریان کم ارزش از نظر شما).برنامه لویالتی شما نمیتواند در یک زمان تمام انواع  مشتری را در اولویت یکسان قرار دهد.برنامه لویالتی شما باید روی تشویق مشتریان  سودآور و وفادار تمرکز کند،تا دفعات مراجعات مشتریان بیشتر شود و مشتریان، کسب و کار شما را به دوستان و همکاران خود پیشنهاد کنند.

3.اهداف باید استراتژی برنامه را پوشش دهند:

هنگامی که موارد بالا به روشنی مشخص شد، اهداف شما باید در یک پیام استراتژیک ساده و پایدار در طول زمان گنجانده شود.حال که شما قسمت مهم کسب وکار خود را مشخص کردید، باید تصمیم بگیرید که عناصر پیام شما را ، از طریق تجدید نظر در وسعت بخشیدن یا محدود کردن میتوان بهینه کرد یا نه!

4.شناسایی چگونگی طراحی یک برنامه موفق برای ارایه ارزش ها:

جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و شنیداری شما، به شما می گوید که برنامه لویالتی شما در قسمت فروش،روابط عمومی،تبلیغات،بازار یابی آنلاین و رسانه های اجتماعی در چه سطحی می باشد.انتخاب تکنولوژی دستگاه POS،ایمن بودن برنامه لویالتی ( به عنوان مثال در لحظه ای که مشتری کالای خود را مرجوع میکند برنامه به درستی کار می کند یا نه) ،آموزش ، اجرا و ارزیابی برای برنامه ریزی ،عناصر محوری و مرکزی هستند.

5.بهترین نمونه ها از رهبران صنایع:

الهام گرفتن از رهبران صنایع و استفاده از تجربیات آنها وخلاقیت و نوآوری خودتان در کسب وکار واعمال آنها در برنامه لویالتی

6.تطبیق برنامه لویالتی با CRM(مدیریت ارتباط با مشتری):

CRM یک استراتژی گسترده برای مدیریت تعاملات بین مشتریان و صاحبان کسب و کار میباشد.CRMاز بستر های نرم افزاری و تکنولوژی روز استفاده می کند تا فرآیند و پروسه کسب وکار شما را سازماندهی و خود کار کند.

اطلاعاتی که شما از طریق اظهارات مشتریان جمع آوری کردید و استفاده از تجربیات کارشناسان در نحوه جمع آوری و آنالیز اطلاعات،راهنمای بسیار خوبی برای تصمیم گیری در کسب و کارتان می باشد.

۶ فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق
۶ فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق
Product rating: 4.5 out of 5 with 2507 ratings

۶ فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق

6فاکتور اساسی در یک برنامه لویالتی موفق:

1.برنامه لویالتی موفق استراتژیک هستند:

در ابتدا اهداف تان را حول محور هدف اصلی کسب وکارتان تنظیم کنید.اهدافی که برتعداد دفعات مراجعه مشتری و صرف پول بیشترتوسط مشتری اثر می گذارد.سپس مزایای بالقوه(شامل آموزش کارمندان،ارتباطات مشتری وکنجکاوی مشتری)، حول محور اصلی را ارزشیابی کنید ،که آیا به اندازه کافی اهداف شما را تحقق می بخشند یا نه.

2.ارزیابی برنامه برای تشخیص اهداف مالی:

ارزیابی زمانی مطرح می شود که شما تصمیم بگیرید کدام نوع مشتری مد نظر شماست(از طریق حذف کردن مشتریان کم ارزش از نظر شما).برنامه لویالتی شما نمیتواند در یک زمان تمام انواع  مشتری را در اولویت یکسان قرار دهد.برنامه لویالتی شما باید روی تشویق مشتریان  سودآور و وفادار تمرکز کند،تا دفعات مراجعات مشتریان بیشتر شود و مشتریان، کسب و کار شما را به دوستان و همکاران خود پیشنهاد کنند.

3.اهداف باید استراتژی برنامه را پوشش دهند:

هنگامی که موارد بالا به روشنی مشخص شد، اهداف شما باید در یک پیام استراتژیک ساده و پایدار در طول زمان گنجانده شود.حال که شما قسمت مهم کسب وکار خود را مشخص کردید، باید تصمیم بگیرید که عناصر پیام شما را ، از طریق تجدید نظر در وسعت بخشیدن یا محدود کردن میتوان بهینه کرد یا نه!

4.شناسایی چگونگی طراحی یک برنامه موفق برای ارایه ارزش ها:

جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و شنیداری شما، به شما می گوید که برنامه لویالتی شما در قسمت فروش،روابط عمومی،تبلیغات،بازار یابی آنلاین و رسانه های اجتماعی در چه سطحی می باشد.انتخاب تکنولوژی دستگاه POS،ایمن بودن برنامه لویالتی ( به عنوان مثال در لحظه ای که مشتری کالای خود را مرجوع میکند برنامه به درستی کار می کند یا نه) ،آموزش ، اجرا و ارزیابی برای برنامه ریزی ،عناصر محوری و مرکزی هستند.

5.بهترین نمونه ها از رهبران صنایع:

الهام گرفتن از رهبران صنایع و استفاده از تجربیات آنها وخلاقیت و نوآوری خودتان در کسب وکار واعمال آنها در برنامه لویالتی

6.تطبیق برنامه لویالتی با CRM(مدیریت ارتباط با مشتری):

CRM یک استراتژی گسترده برای مدیریت تعاملات بین مشتریان و صاحبان کسب و کار میباشد.CRMاز بستر های نرم افزاری و تکنولوژی روز استفاده می کند تا فرآیند و پروسه کسب وکار شما را سازماندهی و خود کار کند.

اطلاعاتی که شما از طریق اظهارات مشتریان جمع آوری کردید و استفاده از تجربیات کارشناسان در نحوه جمع آوری و آنالیز اطلاعات،راهنمای بسیار خوبی برای تصمیم گیری در کسب و کارتان می باشد.

بد            خوب