دانلود نرم افزار

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

دانلود نرم افزار

 لینک دانلود مستقیم اندروید، بازار و سیب اپ اپلیکیشن مشتری:

 

       
 
 

لینک دانلود مستقیم، بازار و سیب اپ اپلیکیشن پذیرنده(MPOS):

 

      

 

لینک دانلود نرم افزار سافت پوز پذیرنده (بدون ارتباط) :

 

 

دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار
Product rating: 4.5 out of 5 with 1413 ratings

دانلود نرم افزار

 لینک دانلود مستقیم اندروید، بازار و سیب اپ اپلیکیشن مشتری:

 

       
 
 

لینک دانلود مستقیم، بازار و سیب اپ اپلیکیشن پذیرنده(MPOS):

 

      

 

لینک دانلود نرم افزار سافت پوز پذیرنده (بدون ارتباط) :

 

 

بد            خوب