وفاداری به برند

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

باشگاه مشتریان، وفاداری به برند، راه اندازی باشگاه مشتریان،وفاداری مشتریان، باشگاه مشتری، همایش باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان وفاداری به برند را در مشتریان افزایش داده و در سایه باشگاه مشتریان برند ها میتوانند رشد کرده و مشتریان خود را حفظ کنند.
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

وفاداری به برند

آیا شما به برند وفادارید؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازاریابی مطرح است، مبحث وفاداری مشتریان به برندها است. از مهمترین مزایایی که میتوان برای وفاداری مشتریان به برندها در نظر گرفت، جلوگیری از مراجعه مشتریان به برندهای رقیب و خرید محصولات آنها است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازاریابی مطرح است، مبحث وفاداری مشتریان به برندها است. از مهمترین مزایایی که میتوان برای وفاداری مشتریان به برندها در نظر گرفت، جلوگیری از مراجعه مشتریان به برندهای رقیب و خرید محصولات آنها است. به طور معمول در بسیاری از بازارها، جنگ تبلیغاتی سنگینی میان برندهای قدیمی و برندهای نوظهور، در راستای حفظ مشتریان توسط برند قدیمی و جذب مشتریان توسط برند تازه وارد شکل میگیرد. یکی از جدیدترین کارزارهای تبلیغاتی ایران که دقیقاً در این چارچوب می گنجد، در ماههای اخیر میان دو برند قدیمی و جدید محصولات لبنی، یعنی میهن و دومینو شکل گرفت. (البته نطر من در خصوص ریشه ها و اهداف این جنگ تبلیغاتی نسبت به سایر کارشناسان بازاریابی و تبلیغات، متفاوت است که در آینده آنرا شرح خواهم داد.) خوب مشتریان هم به طور معمول جزو بازیگران اصلی این نوع کارزارهای تبلیغاتی هستند که در نهایت با تصمیمگیری خود در انتخاب محصولات، برنده نهایی کارزار را مشخص میکنند. حال باید ببینیم که آیا مشتری ایرانی به برند وفادار میماند که بتوان بر اساس تصمیم او برنده نهایی کارزار تبلیغات را مشخص نمود؟ می توان سؤالی کلان تر مطرح کرد: دلیل وفاداری مشتری به یک برند چیست؟ در این مورد خاص برندهای میهن و دومینو، دلیل وفاداری مشتری ایرانی به یک محصول لبنی چیست؟ آیا شما به طعم محصولات وفادارید؟ آیا شما به بسته بندی و شکل ظاهری محصولات وفادارید؟ آیا شما به قیمت محصولات وفادارید؟ چه عاملی سبب میگردد که شما بین دومینو و میهن یکی را انتخاب کنید؟ آیا زمان و مکان در سطح وفاداری شما به برند تأثیرگذار است؟ فرض کنید که شما از فرط تشنگی در گرمای شدید تابستان، جهت خرید بستنی به یک سوپرمارکت مراجعه کنید. شما از مشتریان وفادار برند میهن هستید، ولی در آن زمان فقط محصولات دومینو در مغازه وجود دارد. آیا شما از خرید بستنی منصرف می شوید؟ آیا شما به میهن وفادار می مانید؟ عضو باشگاه مشتریان شرکتها و برندها شوید! در پست قبل درباره کسب درآمد بدون هزینه بحث کردیم. یکی از جالبترین و جذابترین راههای کسب درآمد بدون صرف هزینه زیاد، عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندها است. در پست قبل درباره کسب درآمد بدون هزینه بحث کردیم. یکی از جالبترین و جذابترین راههای کسب درآمد بدون صرف هزینه زیاد، عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندها است. امروزه شرکتهای بسیاری در ایران و خارج از ایران اقدام به تشکیل باشگاه مشتریان برای مشتریانشان کرده اند و مزایای بسیار متنوع مادی و معنوی را برای اعضای باشگاه تعریف کرده اند. مشتریان می توانند ضمن عضویت در این باشگاهها و بهره مندی از مزایای مادی آنها، اقدام به کسب درآمد مستمر یا موردی نمایند. مزایای مادی تعریف شده برای اعضای باشگاهها بسیار متنوع است که بعضی از آنها عبارتند از: 1- طرح امتیازات: در این طرح، اعضای باشگاه مشتریان بر حسب میزان مبالغی که هزینه می کنند، امتیاز کسب می کنند. این امتیازات پس از رسیدن به حد نصاب، قابل تبدیل به پول هستند. در این روش مشتریان می توانند بدون صرف هیچگونه هزینه اضافه ای، اقدام به کسب درآمد نمایند. 2- طرح قرعه کشی و اهدای جوایز: در این روش شرکت در فواصل زمانی مختلف اقدام به برگزاری جشنواره و قرعه کشی می نماید و جوایزی را به اعضای باشگاه اعطا می کند. جوایزی که مشتریان کسب می کنند، در حقیقت درآمدهایی هستند که بدون صرف هزینه اضافی کسب کرده اند. و ... پس اگر میخواهید بدون صرف هزینه، درآمد کسب کنید، از همین امروز اقدام به عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندهایی کنید که از آنها خرید می کنید و از مزایای مادی و معنوی آنها بهره مند گردید.

وفاداری به برند
وفاداری به برند
Product rating: 1 out of 5 with 4496 ratings

وفاداری به برند

آیا شما به برند وفادارید؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازاریابی مطرح است، مبحث وفاداری مشتریان به برندها است. از مهمترین مزایایی که میتوان برای وفاداری مشتریان به برندها در نظر گرفت، جلوگیری از مراجعه مشتریان به برندهای رقیب و خرید محصولات آنها است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازاریابی مطرح است، مبحث وفاداری مشتریان به برندها است. از مهمترین مزایایی که میتوان برای وفاداری مشتریان به برندها در نظر گرفت، جلوگیری از مراجعه مشتریان به برندهای رقیب و خرید محصولات آنها است. به طور معمول در بسیاری از بازارها، جنگ تبلیغاتی سنگینی میان برندهای قدیمی و برندهای نوظهور، در راستای حفظ مشتریان توسط برند قدیمی و جذب مشتریان توسط برند تازه وارد شکل میگیرد. یکی از جدیدترین کارزارهای تبلیغاتی ایران که دقیقاً در این چارچوب می گنجد، در ماههای اخیر میان دو برند قدیمی و جدید محصولات لبنی، یعنی میهن و دومینو شکل گرفت. (البته نطر من در خصوص ریشه ها و اهداف این جنگ تبلیغاتی نسبت به سایر کارشناسان بازاریابی و تبلیغات، متفاوت است که در آینده آنرا شرح خواهم داد.) خوب مشتریان هم به طور معمول جزو بازیگران اصلی این نوع کارزارهای تبلیغاتی هستند که در نهایت با تصمیمگیری خود در انتخاب محصولات، برنده نهایی کارزار را مشخص میکنند. حال باید ببینیم که آیا مشتری ایرانی به برند وفادار میماند که بتوان بر اساس تصمیم او برنده نهایی کارزار تبلیغات را مشخص نمود؟ می توان سؤالی کلان تر مطرح کرد: دلیل وفاداری مشتری به یک برند چیست؟ در این مورد خاص برندهای میهن و دومینو، دلیل وفاداری مشتری ایرانی به یک محصول لبنی چیست؟ آیا شما به طعم محصولات وفادارید؟ آیا شما به بسته بندی و شکل ظاهری محصولات وفادارید؟ آیا شما به قیمت محصولات وفادارید؟ چه عاملی سبب میگردد که شما بین دومینو و میهن یکی را انتخاب کنید؟ آیا زمان و مکان در سطح وفاداری شما به برند تأثیرگذار است؟ فرض کنید که شما از فرط تشنگی در گرمای شدید تابستان، جهت خرید بستنی به یک سوپرمارکت مراجعه کنید. شما از مشتریان وفادار برند میهن هستید، ولی در آن زمان فقط محصولات دومینو در مغازه وجود دارد. آیا شما از خرید بستنی منصرف می شوید؟ آیا شما به میهن وفادار می مانید؟ عضو باشگاه مشتریان شرکتها و برندها شوید! در پست قبل درباره کسب درآمد بدون هزینه بحث کردیم. یکی از جالبترین و جذابترین راههای کسب درآمد بدون صرف هزینه زیاد، عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندها است. در پست قبل درباره کسب درآمد بدون هزینه بحث کردیم. یکی از جالبترین و جذابترین راههای کسب درآمد بدون صرف هزینه زیاد، عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندها است. امروزه شرکتهای بسیاری در ایران و خارج از ایران اقدام به تشکیل باشگاه مشتریان برای مشتریانشان کرده اند و مزایای بسیار متنوع مادی و معنوی را برای اعضای باشگاه تعریف کرده اند. مشتریان می توانند ضمن عضویت در این باشگاهها و بهره مندی از مزایای مادی آنها، اقدام به کسب درآمد مستمر یا موردی نمایند. مزایای مادی تعریف شده برای اعضای باشگاهها بسیار متنوع است که بعضی از آنها عبارتند از: 1- طرح امتیازات: در این طرح، اعضای باشگاه مشتریان بر حسب میزان مبالغی که هزینه می کنند، امتیاز کسب می کنند. این امتیازات پس از رسیدن به حد نصاب، قابل تبدیل به پول هستند. در این روش مشتریان می توانند بدون صرف هیچگونه هزینه اضافه ای، اقدام به کسب درآمد نمایند. 2- طرح قرعه کشی و اهدای جوایز: در این روش شرکت در فواصل زمانی مختلف اقدام به برگزاری جشنواره و قرعه کشی می نماید و جوایزی را به اعضای باشگاه اعطا می کند. جوایزی که مشتریان کسب می کنند، در حقیقت درآمدهایی هستند که بدون صرف هزینه اضافی کسب کرده اند. و ... پس اگر میخواهید بدون صرف هزینه، درآمد کسب کنید، از همین امروز اقدام به عضویت در باشگاه مشتریان شرکتها و برندهایی کنید که از آنها خرید می کنید و از مزایای مادی و معنوی آنها بهره مند گردید.

بد            خوب