چرا باید یک برنامه ی وفاداری داشته باشیم

کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری

باشگاه مشتریان،باشگاه وفاداری،همایش باشگاه مشتریان،وفاداری مشتریان،کنفرانس باشگاه مشتریان،راه اندازی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان در راستای برنامه های وفاداری مشتریان فعالیت میکند و در واقع میتوان باشگاه مشتریان را اصلی ترین برنامه در جهت حفظ مشتریان دانست.
کارت وفا داری , کارت لویالتی , باشگاه مشتریان رایگان , شبکه تخفیف , باشگاه مشتریان , برنامه های وفا داری مشتریان , برنامه های وفا داری Average rating: 5, based on 5 with 189000 reviews

چرا باید یک برنامه ی وفاداری داشته باشیم

چرا باید یک برنامه وفاداری داشته باشیم؟

امروزه مدیران بیزینس ها به خوبی فهمیده اند که دیگر بهترین بودن به تنهایی برای ماندگاری در میدان رقابت کافی نیست. مشتریان بالاترین سطح کیفیت کالا و خدمات را می خواهند و توقع دارند که کالا و خدمات موردنظر آنها در زمان و مکان موردنظر آنها و طبق سلیقه آنها در دسترسشان باشد. بنابراین مدیران نهایت سعی و تلاش خود را به کار میگیرند تا پاسخگوی تقاضای مشتریانشان باشند. امروزه مدیران بیزینس ها به خوبی فهمیده اند که دیگر بهترین بودن به تنهایی برای ماندگاری در میدان رقابت کافی نیست. مشتریان بالاترین سطح کیفیت کالا و خدمات را می خواهند و توقع دارند که کالا و خدمات موردنظر آنها در زمان و مکان موردنظر آنها و طبق سلیقه آنها در دسترسشان باشد. بنابراین مدیران نهایت سعی و تلاش خود را به کار میگیرند تا پاسخگوی تقاضای مشتریانشان باشند. در همین زمانی که مدیران فکر میکنند که بهترین برنامه ریزی را برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود انجام داده اند، تازه متوجه میشوند که رقبایشان در جذب مشتری بهتر عمل میکنند و گوی رقابت را از آنها ربوده اند. مشکل چیست؟ موضوع مهم این است که مشتریان آگاه امروزی دیگر تنها به کیفیت و قیمت و ... بسنده نمی کنند. آنها علاوه بر موارد فوق به نوع ارتباط کسب و کار با مشتریان نیز اهمیت می دهند. مشتریان امروزی جذب کسب و کارهایی می شوند که اهمیت این خواسته آنها را درک کرده اند و برای شکل گیری یک رابطه وفادار بلندمدت میان کسب وکار و مشتریان برنامه ریزی کرده اند. امروزه برنده نهایی میدان رقابت، کسب وکارهایی هستند که اقدام به پیاده سازی برنامه وفاداری مشتریان کنند. اهم مزایای پیاده سازی یک برنامه وفاداری مشتریان برای یک کسب وکار عبارتند از:

1- سودآوری بیشتر

2- جلوگیری از جذب مشتریان توسط رقبا

3-جذب مشتریان جدید

4- افزایش شناخت رفتارها و علایق مشتریان

چرا باید یک برنامه ی وفاداری داشته باشیم
چرا باید یک برنامه ی وفاداری داشته باشیم
Product rating: 3 out of 5 with 2860 ratings

چرا باید یک برنامه ی وفاداری داشته باشیم

چرا باید یک برنامه وفاداری داشته باشیم؟

امروزه مدیران بیزینس ها به خوبی فهمیده اند که دیگر بهترین بودن به تنهایی برای ماندگاری در میدان رقابت کافی نیست. مشتریان بالاترین سطح کیفیت کالا و خدمات را می خواهند و توقع دارند که کالا و خدمات موردنظر آنها در زمان و مکان موردنظر آنها و طبق سلیقه آنها در دسترسشان باشد. بنابراین مدیران نهایت سعی و تلاش خود را به کار میگیرند تا پاسخگوی تقاضای مشتریانشان باشند. امروزه مدیران بیزینس ها به خوبی فهمیده اند که دیگر بهترین بودن به تنهایی برای ماندگاری در میدان رقابت کافی نیست. مشتریان بالاترین سطح کیفیت کالا و خدمات را می خواهند و توقع دارند که کالا و خدمات موردنظر آنها در زمان و مکان موردنظر آنها و طبق سلیقه آنها در دسترسشان باشد. بنابراین مدیران نهایت سعی و تلاش خود را به کار میگیرند تا پاسخگوی تقاضای مشتریانشان باشند. در همین زمانی که مدیران فکر میکنند که بهترین برنامه ریزی را برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود انجام داده اند، تازه متوجه میشوند که رقبایشان در جذب مشتری بهتر عمل میکنند و گوی رقابت را از آنها ربوده اند. مشکل چیست؟ موضوع مهم این است که مشتریان آگاه امروزی دیگر تنها به کیفیت و قیمت و ... بسنده نمی کنند. آنها علاوه بر موارد فوق به نوع ارتباط کسب و کار با مشتریان نیز اهمیت می دهند. مشتریان امروزی جذب کسب و کارهایی می شوند که اهمیت این خواسته آنها را درک کرده اند و برای شکل گیری یک رابطه وفادار بلندمدت میان کسب وکار و مشتریان برنامه ریزی کرده اند. امروزه برنده نهایی میدان رقابت، کسب وکارهایی هستند که اقدام به پیاده سازی برنامه وفاداری مشتریان کنند. اهم مزایای پیاده سازی یک برنامه وفاداری مشتریان برای یک کسب وکار عبارتند از:

1- سودآوری بیشتر

2- جلوگیری از جذب مشتریان توسط رقبا

3-جذب مشتریان جدید

4- افزایش شناخت رفتارها و علایق مشتریان

بد            خوب